Hygiëne, gebit, gehoor

 

Leskist mondgezondheid

De leskist mondgezondheid bevat materialen die in de klas gebruikt kunnen worden om aandacht te schenken aan gebit en mondzorg.

Inhoud leskist

  • Materialen van het project 'Hou je mond gezond'. Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.houjemondgezond.nl
  • Dvd 'Trammelant in Tandenland'
  • Demonstratiematerialen zoals een groot gebit en een grote tandenborstel
  • Diverse voorlees- en jeugdboeken
  • Tandartsjas, mondmaskers, handschoenen, handspiegels en mondspiegeltjes
  • Poetsposters en praatplaten

 

Leskist mondgezondheid

Gebitsmodel: van baby naar volwassene

Met deze gebitsstandaard kan getoond worden dat de 'grote mensentanden' al in de kaak aanwezig zijn. De standaard bestaat uit 4 modelgebitten in de leeftijdsfasen baby, kind van 5 jaar, kind van 9 jaar en volwassene.

Gebitsmodel: van baby naar volwassene

Hoortoren

HoorToren is een interactief lesprogramma dat informatie geeft over het gehoor, geluid, het belang van een goed gehoor, oorzaken en gevolgen van gehoorbeschadiging. Ook worden mogelijkheden besproken hoe je het gehoor kunt beschermen. Het lesmateriaal is ingedeeld naar 4 niveaus. Elk niveau biedt voldoende lesstof om in 2 opeenvolgende jaren te kunnen aanbieden. Het doel van het lesprogramma is voorkomen dat kinderen een gehoorbeschadiging oplopen als gevolg van harde muziek.

Voor de onderbouw zijn er vrolijke vertelposters, voor de bovenbouw gelamineerde opdrachtkaarten. Voor de bovenbouw is ook de dvd Disco-oor in de HoorToren opgenomen, een film over geluid en preventie van gehoorbeschadiging. Het interactieve karakter van de lespakketten maakt dat leerlingen er graag mee werken, maar ook dat de informatie beter tot ze doordringt.
 
Bij alle materialen hoort een handleiding met extra lessuggesties en kopieerbare werkbladen. De HoorToren is zowel geschikt voor gebruik in de klas als voor een (schoolbreed) project.
 
Van de HoorToren is een digitale versie beschikbaar: www.hoortoren.nl. Deze versie is geschikt voor het digibord. De digitale HoorToren bevat toetsen voor groep 5 en 6 en voor groep 7 en 8.

 

Hoortoren

Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school

Deze handleiding  biedt scholen ondersteuning bij het bestrijden van hoofdluis. De handleiding is bedoeld voor scholen waar door de GGD getrainde hoofdluisouders actief zijn. Het doel is een vroegtijdige signalering en een effectieve bestrijding van hoofdluis.

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. Indien er geen zorgvuldige behandeling plaatsvindt, blijft de kans op herbesmetting groot en worden kinderen, ouders en scholen onnodig belast.

U kunt de handleiding voor bestrijding van hoofdluis op school hier downloaden.

 

Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school

Hoofdluistraining voor ouders/verzorgers

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluizen. De GGD heeft hierin een adviserende en ondersteunende taak.

Het aanstellen van 'hoofdluisouders' is een effectieve manier bij de bestrijding van hoofdluis. Hoofdluisouders controleren kinderen regelmatig klassikaal waardoor vroegtijdige opsporing mogelijk is. Deze hoofdluisouders hebben tevoren een training gevolgd bij de GGD. De hoofdluisouders hanteren een standaardprocedure bij het controleren. Dit zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Wanneer er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd worden de ouders daarover door de leerkracht geïnformeerd. Zo wordt het kind tijdig behandeld en verdere besmetting voorkomen.

U kunt op de website van GGD Hollands Midden zien wanneer en waar de trainingen plaatsvinden.

Hoofdluistraining voor ouders/verzorgers

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.