Hoortoren

Hoortoren

HoorToren is een interactief lesprogramma dat informatie geeft over het gehoor, geluid, het belang van een goed gehoor, oorzaken en gevolgen van gehoorbeschadiging. Ook worden mogelijkheden besproken hoe je het gehoor kunt beschermen. Het lesmateriaal is ingedeeld naar 4 niveaus. Elk niveau biedt voldoende lesstof om in 2 opeenvolgende jaren te kunnen aanbieden. Het doel van het lesprogramma is voorkomen dat kinderen een gehoorbeschadiging oplopen als gevolg van harde muziek.

Voor de onderbouw zijn er vrolijke vertelposters, voor de bovenbouw gelamineerde opdrachtkaarten. Voor de bovenbouw is ook de dvd Disco-oor in de HoorToren opgenomen, een film over geluid en preventie van gehoorbeschadiging. Het interactieve karakter van de lespakketten maakt dat leerlingen er graag mee werken, maar ook dat de informatie beter tot ze doordringt.
 
Bij alle materialen hoort een handleiding met extra lessuggesties en kopieerbare werkbladen. De HoorToren is zowel geschikt voor gebruik in de klas als voor een (schoolbreed) project.
 
Van de HoorToren is een digitale versie beschikbaar: www.hoortoren.nl. Deze versie is geschikt voor het digibord. De digitale HoorToren bevat toetsen voor groep 5 en 6 en voor groep 7 en 8.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Groep 1 t/m 8 basisonderwijs
 • Aanbieder:
 • Meer informatie:

  Kenmerk Educatief

  Indien u het pakket wilt lenen, kunt u dit aanvragen/reserveren bij het Informatie- en documentatiecentrum via e-mail.

 • Opmerking:

  Uitleenperiode is drie weken. De materialen kunnen worden afgehaald bij diverse locaties.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.