Mediawijsheid

 

Weerbaarheid in de klas - Module (on)gezonde gewoontes

Scholen geven al langer invulling aan weerbaarheid door middel van lesmethodes en werkwijzen over sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch blijken met name (pre-)pubers extra ondersteuning nodig te hebben bij hun weerbaarheid. Onderwijsprofessionals uit de regio Hollands Midden geven aan dat ze in groepen 6, 7 en 8 leerlingen signaleren die niet op een goede manier grenzen aangeven, leerlingen die moeilijk vrienden maken, er is sprake van ‘meidenvenijn’, maar ook scheldwoorden en opstandigheid. Dit picto weerbaarheidstrainingenDOCENT1vraagt om een verdieping op de reeds op school aanwezige lesmethode omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Training weerbaarheid

GGD Hollands Midden sluit aan bij de vraag van scholen door preventieve picto weerbaarheidstrainingenIBer weerbaarheidstrainingen aan te bieden. Deze bestaat uit 7 psychofysieke lessen, gegeven door een professionele weerbaarheidstrainer voor een (combinatie)groep 6, 7 of 8. Tijdens de training wordt het ‘sociale systeem’ in de groep aangepakt en wordt ingegaan op sociale interacties, grenzen aangeven, lichaamshouding en zelfbeeld, en zelfvertrouwen. Leerlingen ervaren wat weerbaarheid is, hoe (on)veiligheid kan voelen en ze leren hier naar te handelen. Individuele leerlingen maken hiervan onderdeel uit, maar hun problematiek is niet leidend. De trainer legt verbanden met de schoolmethode en werkt samen met de leerkracht in het weerbaar maken van leerlingen.

Weerbaarheid en gezondheid

Weerbare kinderen voelen zich gezonder, zijn gelukkiger en leren beter. Bovendien maken weerbare kinderen gezondere keuzes voor zichzelf. Daarom wordt aan deze training een gezondheidsthema gekoppeld. 

Weerbaarheid en (on)gezonde gewoontes

Naast alle veranderingen op sociaal-emotioneel gebied krijgen jongeren tijdens de puberteit te maken met verschillende verleidingen zoals genotmiddelen (alcohol en sigaretten) en sociale media. Uit de jongerenpeiling van de GGD Hollands Midden blijkt dat van de 12- tot 14-jarigen 12% recentelijk alcohol heeft gedronken, 13% dagelijks rookt en 53% problemen ervaart door het gebruik van sociale media.

Onderzoek van het Trimbos-instituut wijst uit dat ouders de belangrijkste factor zijn bij het beginnen met drinken van alcohol en het roken van sigaretten. Door duidelijke afspraken te maken en deze te handhaven, beginnen kinderen later met het gebruik van genotmiddelen en kunnen ze beter omgaan met sociale media.

Ouders betrekken bij de training

Bovenstaande laat zien dat het belangrijk is om ouders actief te betrekken bij de weerbaarheidstrainingen. GGD Hollands Midden doet dit door middel van een ouderavond voorafgaand aan de training en huiswerkopdrachten gedurende de training. Tijdens de ouderavond wordt uitgebreid stilgestaan bij normvorming, voorbeeldgedrag, gemeentelijke cijfers over alcohol, roken en sociale media en hersenontwikkeling van pubers. Het doel is ouders inzicht te geven in hoe zij kunnen bijdragen aan de weerbaarheidsontwikkeling van hun kind en ouders te motiveren actief aan de training deel te nemen. Daarnaast wordt het gesprek tussen ouder en kind gestimuleerd door middel van wekelijkse doe- en praatopdrachten. Leerlingen krijgen tijdens de eerste les een werkboek waarin de weerbaarheidslessen beschreven staan. Er zijn opdrachten die kinderen alleen kunnen maken, maar ook opdrachten voor ouder en kind samen.

Trainingstraject

Lees de volledige trajectomschrijving van de training.

Weerbaarheidstrainingen met andere gezondheidsonderwerpen

 

Weerbaarheid in de klas - Module (on)gezonde gewoontes

Achtergrondinformatie en (digitale) lesmaterialen mediawijsheid

Een overzicht met achtergrondinformatie en (digitale) lesmaterialen

 

Achtergrondinformatie:

 • Mediawijsheid competentiemodel en 10 mediawijsheid competenties
 • Werken aan digitale geletterdheid, van visie naar praktijk
 • handboek digitale geletterdheid 2017-2018
 • Tips om te praten met leerlingen over internet
 • Mediawijsheid op de basisschool (met 21 succesverhalen van leerkrachten)
 • Inspiratieboek Sociale Media op de Basisschool (met praktijkverhalen en 52 lestips)
 • Handboek Mediawijsheid; praktische gids en inspiratie voor het onderwijs
 • Sociale media in het Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar
 • Themapagina sociale media

 

Lesmaterialen:
 • Nationaal Media Paspoort
 • Reclame Masters
 • media Makkers
 • Databaas
 • Gratis geld bestaat niet
 • De baas op internet
 • Diploma Veilig Internet
 • Mediawijs met Kidsweek in de Klas
 • Don't Worry, be (whats)Happy
 • Les Instagrap
 • Slim online; safe en social
 • Mediaspoor; doorlopende leerlijn
 • Codekinderen
 • Webdetective
 • Mediawijsheid
 • Pesten en sociale media
 • mediamasters
 • Jeugdkrakerscompetitie
 • De Selfie Methode
 • Smart Online
 • Sofie Chat ! lesmateriaal over grooming
 • De nieuwe media
 • Spel pestpiramide Online pesten
 • Spel gedragen gedrag

 

Achtergrondinformatie en (digitale) lesmaterialen mediawijsheid

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.