Digitale lessenserie Kriebels in je buik voor so

Digitale lessenserie Kriebels in je buik voor so

De methode Kriebels in je buik so sluit aan bij de leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen.  
Bij de ontwikkeling van de methode is rekening gehouden met de diversiteit van de doelgroep en is ervoor gezorgd dat de methode geschikt is voor leerlingen met een taal(ontwikkelings)stoornis, een stoornis in het autismespectrum (ASS) en/of verstandelijke beperking. 

De belangrijkste doelstelling van seksuele en relationele vorming is: 'leerlingen vanaf jonge leeftijd begeleiden en ondersteunen in hun seksuele (en relationele) ontwikkeling en hen leren seksueel en relationeel verantwoorde keuzes te maken'. 

Inhoud

 • Digibordlessen
  De lesmethode bestaat uit circa 50 lessen. De lessen zijn ingedeeld naar niveau (1 t/m 9) en naar leeftijd (4 t/m 13 jaar).
 • Lessenportal
  De online lessenportal is de digitale handleiding voor leraren. In de lessenportal bekijkt u de lesbeschrijving en dia’s voor het digibord.
 • Managementtool
  Met behulp van de managementtool borgt het systeem uw doorlopende leerlijn. U voegt hier leraren toe en maakt accounts voor hen aan. Ook ziet u welke lessen in welke leerjaren gegeven zijn, zodat u als team uw doorlopende leerlijn zichtbaar maakt en kunt volgen. Erg handig bij bijvoorbeeld uitval van leraren door ziekte of baanwissel.

Lessen

De lessen zijn volgens een vaste structuur opgebouwd en de werkvormen interactief (digibord). Ook worden werkbladen aangeboden met individuele verwerkingsopdrachten voor leerlingen. Extra werkvormen kunt u naar wens aan- of uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld lessen herhalen en met een aanvullende of aangepaste werkvorm uitbreiden.
De lessen zijn onderverdeeld in 4 hoofdthema’s:

 1. Lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld
 2. Voortplanting
 3. Relatievorming en seksuele diversiteit
 4. (Online) seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Leerlingen speciaal onderwijs
 • Uitgever:
  Rutgers
 • Aanbieder:
  Het pakket is te bestellen via de webshop van Rutgers.
 • Kosten:
  De methode kost eenmalig €199,- U betaalt na het eerste jaar €50,- per jaar aan abonnementskosten.
 • Meer informatie:

  Robert van der Gaag, e-mail: rvandergaag@ggdhm.nl, telefoon: 088 308 43 34

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.