Hand in hand (lesmateriaal)

Hand in hand (lesmateriaal)

Het bronnenboek 'Hand in Hand' is er op gericht om door middel van gesprekken, verhalen, spelvormen, knutsellessen en kleurplaten het onderwerp 'diversiteit in relaties' op een respectvolle en tactvolle manier bespreekbaar te maken. Uitgangspunt hierbij is de belevingswereld van het kind. De werkvormen zijn zeer afwisselend en uitdagend. Tevens kan deze quiz aan leerkrachten inzicht bieden in de mate waarin leerlingen tolerant zijn.

In de huidige maatschappij komen kinderen dagelijks in aanraking met verschillende aspecten van ontluikende seksualiteit. Via media en verhalen leren kinderen 'hoe de wereld in elkaar zit'. Toch leren kinderen veelal hoe een 'hetero-wereld' is opgebouwd. Rolpatronen binnen het gezin en het beeld dat in media en (les)boeken geschetst wordt, zijn van grote invloed op hun seksuele ontwikkeling. Deze invloeden zijn in veel gevallen positief, maar ze kunnen (onbedoeld) ook eenzijdig of zelfs negatief zijn.
Om docenten over het onderwerp te informeren, heeft de GGD Hollands Midden het bronnenboek 'Hand in Hand' ontwikkeld.  

Het boek is gratis te downloaden.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Groep 1 t/m 8 basisonderwijs
 • Uitgever:

  COC Haaglanden

 • Aanbieder:

  GGD Hollands Midden

 • Kosten:
  Geen
 • Meer informatie:

  Robert van der Gaag, e-mail: gbjeugd@ggdhm.nl

Bekijk ook:

Digitale lessenserie Kriebels in je buik

De lessen 'Kiebels in je buik' biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 een goede basis voor...

Digitale lessenserie Kriebels in je buik

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.