Docententraining Puberwereld

Docententraining Puberwereld

De training Puberwereld geeft docenten meer inzicht in de ontwikkeling van pubers in relatie tot onderwijs, leren en maatschappij. De training kan gebruikt worden als deskundigheidsbevordering, maar ook om onderwijsaspecten zoals pedagogiek, 'leren leren', zelfstandig werken, huiswerk en ouderbegeleiding eens met andere ogen te bekijken.

Zowel verstandelijk, lichamelijk als sociaal-emotioneel komen pubers in een stroomversnelling terecht. Deze stroomversnelling vormt voor pubers, ouders en docenten een grote uitdaging.

Tijdens de puberteit verandert er veel, zowel voor pubers als voor ouders. Kinderen groeien flink en hun lichaam krijgt meer mannelijke of vrouwelijke trekken. Ze ontwikkelen ook een eigen mening en vragen, of eisen zelfs, veel meer zelfstandigheid. Ouders (en pubers) vinden het vaak lastig om hiermee om te gaan.

Inhoud training

 • Ontwikkeling van puberhersenen
 • Zelfstandig werken en leren
 • Groepsdruk, weerbaarheid en experimenteergedrag
 • Maatschappelijke invloeden
 • Mediawijsheid (rond en binnen de school)
 • Lichamelijke en relationele ontwikkeling
 • Alcohol, roken en energiedranken

De docententraining Puberwereld duurt ongeveer 3 uur.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Leerkrachten en zorgcoördinatoren in het basisonderwijs
 • Aanbieder:

  GGD Hollands Midden

 • Kosten:
  Geen
 • Meer informatie:

  Sebastiaan van der Tier, e-mail: onderwijsaanbod@ggdhm.nl, telefoon: 088 308 48 28

 • Opmerking:
  De training kan op uw eigen school voor minimaal 8 leerkrachten worden georganiseerd.

  U kunt inschrijven via het inschrijfformulier.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.