Gedragsproblemen

 

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?

De handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?' bevat nuttige informatie en formulieren voor de professional. U leert leerlingen/jongeren met een (beginnende) eetstoornis eerder te signaleren én om hun de juiste hulp te bieden.

Inhoud

 1. Wat moet ik weten over de eetstoornis?
 2. Hoe kan ik de eetstoornis herkennen?
 3. Welke valkuilen zijn er?
 4. Wat doe ik in de verschillende fasen van de eetstoornis?
 5. Hoe help ik?
 6. Preventie op school

De bijlagen bestaan onder andere uit de signalentest, checklist voor preventie op school.

Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?

Training 'Vroegsignaleren = communiceren'

De opvoeding van de meeste kinderen verloopt gelukkig zonder grote problemen. Wanneer het opvoeden en opgroeien van een kind opvallend anders verloopt, is dat niet alleen een gegeven voor de ouders. Kinderen waarover men zich zorgen maakt, vertonen nogal eens opvallend gedrag. Beroepsopvoeders hebben regelmatig twijfels, vragen en zorgen over de ontwikkeling van een kind. Veelgehoorde vragen zijn: "Is dit normaal gedrag?" en "Wat kan ik hier als beroepskracht mee?".

De volgende onderwerpen worden tijdens de training besproken:

 • Objectief waarnemen.
 • Signaleren en vervolgstappen, o.a. wanneer ouders te betrekken in het proces.
 • Gespreksvoering met ouders.
 • Visie op partnerschap met ouders.
 • Interculturele communicatie.
Training 'Vroegsignaleren = communiceren'

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme

In dit boek wordt met grote betrokkenheid en de nodige humor verteld hoe het leven van kinderen met autisme eruit ziet en hoe je hun omgeving aanzienlijk kunt vergemakkelijken én verrijken.

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme

Autisme in de praktijk

Voor alledaagse problemen die zich voordoen bij kinderen met autisme biedt dit boek ideeën op verschillende terreinen, zoals sensorische integratie, communicatie en taal, gedrag en sociale omgang. In de vorm van tips, spelletjes, adviezen, activiteiten en strategieën wordt voor veel situaties een werkbare, praktische oplossing gegeven, die direct kan worden ingezet. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en sterke kanten van het kind.

Autisme in de praktijk

NLD gewoon anders

Dit boek geeft uitgebreid antwoord op hoe men kinderen en jongeren met NLD kan begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling zowel op school als in het dagelijks leven.

NLD gewoon anders

"Ja, ik doe het straks". Een leven met ADD

Een ouder van twee jongens met dyslexie en ADD beschrijft welke vooroordelen en tegenslagen ze het hoofd heeft moeten bieden. Het zal voor menig ouder zeer herkenbaar zijn hoe een leven met ADD kan verlopen. Daarnaast zal het mensen in het onderwijs hopelijk duidelijk maken hoe lastig het leven voor kinderen met deze stoornissen kan zijn.

"Ja, ik doe het straks". Een leven met ADD

Boeken over gedragsproblemen

Bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden kunt u boeken lenen met informatie over gedragsproblemen.

In het aanbod zit onder andere:

 • Boek 'Kinderen en... eetgedrag en eetstoornissen'
 • Boek 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft'
 • Boek '10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme'
 • Boek 'Autisme in de praktijk'
 • Boek 'NLD gewoon anders'
 • Boek 'Ja, ik doe het straks. Een leven met ADD'

Klik hier voor het overzicht.

 

Boeken over gedragsproblemen

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.