Kindermishandeling

 

Het Klokhuis over kindermishandeling

Elk jaar krijgen 119.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Dat is gemiddeld 1 kind per schoolklas. De gevolgen van kindermishandeling zijn ronduit schokkend.
Het Klokhuis heeft een serie gemaakt om het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. Kinderen die mishandeld worden, zwijgen er vaak over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun omgeving. Toch is erover praten de eerste stap naar een beter leven.

In 4 afleveringen worden onder andere de volgende vragen besproken:

  • Hoe herken je kindermishandeling en wat als je twijfelt?
  • Hoe bied je hulp aan een kind – en aan de ouders – als er sprake is van kindermishandeling?
  • Waarom mishandelen sommige ouders hun kinderen eigenlijk?
  • Wat gebeurt er precies met een gezin als het er een melding wordt gemaakt?
  • Welke hulp krijgen ouders en kinderen en hoe werkt die hulp?

De serie is te vinden op de website kindermishandeling.hetklokhuis.nl.

 

Het Klokhuis over kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.