Kinderen en… geen grapjes over pesten

Kinderen en… geen grapjes over pesten

In dit boek staan 125 kant- en klare activiteiten om kinderen te helpen hun woede te beheersen, conflicten op te lossen, empathie te ontwikkelen en goed om te gaan met anderen. In de inleiding staat beschreven hoe je kinderen kunt helpen bemiddelen bij conflicten, je krijgt handvatten voor het voorkomen van pesten en conflicten, maar ook technieken om de lessen uit het boek te integreren in de dagelijkse praktijk.
De rest van het boek bestaat uit 2 delen:
Deel 1: Vaardigheden en attitudes voor het scheppen van een pestvrije omgeving.
Deel 2: Een goede sfeer creëren zonder pestgedrag.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Groep 1 t/m 8 basisonderwijs
 • Uitgever:

  Kwintessens Uitgevers

 • Aanbieder:

  GGD Hollands Midden

 • Kosten:
  Het boek is gratis te leen bij de GGD Hollands Midden
 • Meer informatie:

  Aanvragen/reserveren bij het Informatie- en documentatiecentrum, e-mail
  Voor regio Midden-Holland: 088 308 46 19
  Voor regio Zuid-Holland Noord: 088 308 43 88 of 088 308 44 81

 • Opmerking:

  Uitleenperiode is 3 weken. De materialen kunnen worden afgehaald bij diverse locaties.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.