Problemen thuis

 

KOPP / KVO Doe-praat-groep (cursus)

De KOPP / KVO doe-praatgroep is een gespreksgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar waarvan één of beide ouders psychiatrische en/of verslavingsproblemen hebben.

KOPP staat voor 'Kinderen van ouders met psychiatrische problemen' en KVO staat voor 'Kinderen van ouders met verslavingsproblemen'. Het belangrijkste doel van de KOPP/KVO cursus is het voorkomen van ernstige emotionele en gedragsproblemen bij deze kinderen die kunnen ontstaan als gevolg van de situatie waarin zij opgroeien. Ze krijgen ondersteuning door middel van lotgenotencontact en het vergroten van kennis over psychische en verslavingsproblematiek. Tevens is het psycho-educatie voor kinderen rondom problematiek van hun ouder(s) en het eigen functioneren.

KOPP/KVO-cursussen zijn er ook voor tieners en jongvolwassenen.

KOPP / KVO Doe-praat-groep (cursus)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.