Rouwverwerking

 

Verdrietkoffer basisonderwijs

De verdrietkoffer is samengesteld om te gebruiken wanneer er sprake is van een overlijden. Dit kan een leerling betreffen of iemand van het personeel maar ook een overlijden in de thuissituatie van een van de leerlingen. De koffer is dus niet samengesteld als themakoffer om doodgaan, begraven en cremeren te behandelen als onderwerp. De koffer bevat boeken met achtergrondinformatie voor de leerkracht, boeken voor leerlingen, dromenvanger, kaarsjes, handpop, gevoelskaartjes.

Verdrietkoffer basisonderwijs

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Kinderen en ... ingrijpende situaties: over dood, rouwen en troosten

In dit boek staat het sterven van een geliefde beschreven en de periode die daarop volgt. Dit gebeurt aan de hand van drie waargebeurde verhalen over hoe de school, het team, de leraren en de kinderen omgaan met de verbijstering van het moment en het verdriet daarna. Het boek probeert de leerkracht en het schoolteam te helpen bij de eerste opvang en begeleiding van een kind en de groep. Naast achtergrondinformatie voor de leerkracht zijn er ook werkvormen en een overzicht van kinderliteratuur.

Kinderen en ... ingrijpende situaties: over dood, rouwen en troosten

Kinderen en ... ingrijpende situaties: over levensbedreigende ziekte in de naaste omgeving

Wanneer een leerling plotseling wordt geconfronteerd met de angstaanjagende vraag of iemand uit zijn naaste omgeving (vader, moeder, broertje, zusje) beter zal worden of dood zal gaan, dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor dat kind. Dit boek probeert de leerkracht en het schoolteam te helpen bij de eerste opvang en latere begeleiding van zo'n kind en de groep. Het boek bevat behalve achtergrondinformatie voor de leerkracht ook werkvormen, informatie over ernstige ziekten en een overzicht van kinderliteratuur.

Kinderen en ... ingrijpende situaties: over levensbedreigende ziekte in de naaste omgeving

Handreiking 'Als de dood ingrijpt ... Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

In de handreiking 'Als de dood ingrijpt...' vindt u een stappenplan waarin de nodige acties en aandachtspunten in geval van een (plotseling) overlijden binnen school op een rij worden gezet. 

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. Deze handreiking biedt hierbij houvast.

De handreiking is bestemd voor de directie en personeelsleden.

Download gratis de handreiking 'Als de dood ingrijpt...'

 

Handreiking 'Als de dood ingrijpt ... Wat te doen als een leerling of personeelslid overlijdt'

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.