De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Kinderopvang, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, mbo
 • Uitgever:

  In de wolken

 • Kosten:
  Het boek is kosteloos te leen bij de GGD Hollands Midden
 • Meer informatie:

  Aanvragen/reserveren bij het Informatie- en Documentatiecentrum, e-mail

  Telefoon:

  Regio Midden-Holland: 088 308 46 19

  Regio Zuid-Holland Noord: 088 308 43 88 of 088 308 44 81

 • Opmerking:

  Uitleenperiode is 3 weken. De materialen kunnen worden afgehaald bij diverse locaties.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.