De Vreedzame School

De Vreedzame School

'De Vreedzame School' is een programma om het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbeteren. De kern bestaat uit lessen, voor alle groepen in de basisschool, in conflictoplossing en de sociale vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Maar 'De Vreedzame School' is meer dan een lesmethode. Ook krijgen leerlingen eigen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.

Het lespakket bestaat uit lesmappen voor de groepen 3 tot en met 8 en een lesmap voor peuters en kleuters.

De mappen zijn niet los verkrijgbaar. Ze horen bij een integraal programma. Dit programma bestaat naast de lessen voor de leerlingen uit training van het hele schoolteam, coaching van leraren, en het opleiden en invoeren van leerlingmediatoren.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Groep 1 t/m 8 basisonderwijs
 • Uitgever:

  Eduniek

 • Aanbieder:
 • Kosten:
  Het pakket is ter inzage te leen bij de GGD Hollands Midden.
 • Meer informatie:
  • Voor begeleiding bij de invoering van het programma De Vreedzame School: OnderwijsAdvies
  • Voor meer informatie over het programma: website: www.devreedzameschool.nl
  • Ter inzage lenen van het pakket: aanvragen/reserveren bij het Informatie- en documentatiecentrum, e-mail
   Voor regio Midden-Holland: 088 308 46 19
   Voor regio Zuid-Holland Noord: 088 308 43 88 of 088 308 44 81
 • Opmerking:

  Uitleenperiode is 3 weken. De materialen kunnen worden afgehaald bij diverse locaties.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.