Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan

Het Digitaal Veiligheidsplan helpt u om het veiligheidsbeleid binnen uw school in beeld te brengen. Deze online tool helpt u op weg bij het nemen van de volgende stappen:

 • Vastleggen van de visie, waarden en afspraken over de aanpak van sociale veiligheid op school.
 • Richting en houvast geven aan het handelen van iedereen die bij de school betrokken is.
 • Verantwoording afleggen over inspanningen voor een veilige school naar interne en externe belanghebbenden (zoals leerlingen, ouders, leerkrachten, inspectie et cetera).

Het Digitaal Veiligheidsplan is voor iedereen die bij de school betrokken is een levend document en biedt inzicht in wat op orde is en wat nog aandacht behoeft, waarbij aangegeven is waartoe de school wettelijk verplicht is. Het zet u aan het handelen van alle betrokkenen te verankeren en zo het veiligheidsbeleid te ‘borgen’.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting School en Veiligheid of ga direct naar het Digitaal Veiligheidsplan.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Directie en leerkrachten
 • Uitgever:
  Stichting School en Veiligheid
 • Kosten:
  Geen

Bekijk ook:

Ouderavond 'Sociale veiligheid'

Ouders hechten veel waarde aan sociale veiligheid. (Online) pesten, sociale media en groepsgesprekken in...

Ouderavond 'Sociale veiligheid'

Docententraining 'Sociale veiligheid'

In deze training verkent het team een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid op school.

De...

Docententraining 'Sociale veiligheid'

Weerbaarheid in de klas - Module jezelf en anderen

Scholen geven al langer invulling aan weerbaarheid door middel van lesmethodes en werkwijzen over...

Weerbaarheid in de klas - Module jezelf en anderen

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.