Docententraining 'Sociale veiligheid'

In deze training verkent het team een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid op school.

De landelijke signalen omtrent pesten (online en in 'real-life') nemen in zulke mate toe dat de overheid overweegt een pestaanbod verplicht te stellen. Hierbij houdt de school keuzevrijheid mits de school een effectieve methode gebruikt. Dit roept de vraag op welke aanpak effectief zal zijn bij uw school. GGD Hollands-Midden heeft hiervoor een training 'sociale veiligheid' ontwikkeld. Met deze training verkent het team, middels actieve werkvormen, een mogelijke aanpak voor sociale veiligheid. De training heeft universele onderdelen, maar is vooral gericht op de eigen school(cultuur). Van het team wordt een actieve houding gevraagd in het bespreken van aandachtspunten en knelpunten in de school.

Inhoud van de training

  • Voorbeeldfunctie
  • Theorie omtrent sociale ontwikkeling
  • Thuis-, straat- en schoolnormen
  • Educatie
  • Signalering
  • Ouderbetrokkenheid

De training duurt 4 uur (inclusief pauze).

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.