Leefstijl; sociaal-emotionele vaardigheden voor het basisonderwijs

Leefstijl; sociaal-emotionele vaardigheden voor het basisonderwijs

Het programma 'Leefstijl' wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het besteedt aandacht aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed met elkaar omgaan' versterken.
Voorwaarde voor invoering van de methode is het volgen van een training door de leerkrachten. Kijk voor meer informatie op de website van Leefstijl: www.leefstijl.nl.

Specificaties

 • Doelgroep:
  Groep 1 t/m 8 basisonderwijs
 • Uitgever:

  Lions Quest Nederland

 • Aanbieder:

  GGD Hollands Midden

 • Kosten:
  Het pakket is gratis te leen bij de GGD Hollands Midden.
 • Meer informatie:

  Aanvragen/reserveren bij het Informatie- en documentatiecentrum, e-mail
  Voor regio Midden-Holland: 088 308 46 19
  Voor regio Zuid-Holland Noord: 088 308 43 88 of 088 308 44 81

 • Opmerking:

  Uitleenperiode is 3 weken. De materialen kunnen worden afgehaald bij diverse locaties.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.