Ouderavond 'Sociale veiligheid'

Ouderavond 'Sociale veiligheid'

Ouders hechten veel waarde aan sociale veiligheid. (Online) pesten, sociale media en groepsgesprekken in WhatsApp leveren echter regelmatig problemen op. Om deze reden biedt de GGD Hollands Midden de ouderavond 'Sociale veiligheid' aan. De ouderavond maakt inzichtelijk hoe complex sociale veiligheid is. En hoe belangrijk het is dat ouders en school (en andere instellingen) samenwerken aan het vergroten van die veiligheid.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Lijnoefening 'goed voorbeeld voor je kind'
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
  • Rol van de ouders
  • Leren en de sociale ontwikkeling
  • Pesten en groepsdruk
  • Morele ontwikkeling
  • Rol van de school
  • Signalering
  • Sociale veiligheid maken we samen

De oudervoorlichting duurt 2 uur.

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.