Weerbaarheid

Weerbaarheid in de klas

Scholen geven al langer invulling aan weerbaarheid door middel van lesmethodes en werkwijzen over sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch blijken met name (pre-)pubers extra ondersteuning nodig te hebben bij hun weerbaarheid. Onderwijsprofessionals uit de regio Hollands Midden geven aan dat ze in groepen 6, 7 en 8 leerlingen signaleren die niet op een goede manier grenzen aangeven, leerlingen die moeilijk vrienden maken, er is sprake van 'meidenvenijn', maar ook scheldwoorden en opstandigheid. Dit vraagt om een verdieping op de reeds op school aanwezige lesmethode over sociaal-emotionele ontwikkeling.

7 psychofysieke lessen

GGD Hollands Midden sluit aan bij de vraag van school door preventieve weerbaarheidstrainingen aan te bieden. Deze bestaan uit 7 psychofysieke lessen, gegeven door een professionale weerbaarheidstrainer voor een (combinatie)groep 6, 7, 8. Tijdens de training wordt het 'sociale systeem' in de groep aangepakt en wordt ingegaan op sociale interacties, grenzen aangeven, lichaamshouding en zelfbeeld, en zelfvertrouwen. Leerlingen ervaren wat weerbaarheid is, hoe (on)veiligheid kan voelen en ze leren hier naar te handelen. Individuele leerlingen maken hiervan onderdeel uit, maar hun problematiek is niet leidend. De trainer legt verbanden met de schoolmethode en werkt samen met de leerkracht in het weerbaar maken van de leerlingen.

Weerbaarheid en gezondheid

Weerbare kinderen voelen zich gezonder, zijn gelukkiger en leren beter. Bovendien maken weerbare kinderen gezondere keuzes voor zichzelf. In de online huiswerkmodule is er aandacht voor verschillende gezondheidsthema’s zoals sociale media, vriendschappen, verkering, scheiding, verlies en verschillende verleidingen (alcohol, roken, energydrank). Het kind maakt een deel van de (online) huiswerkopdrachten zelf en een deel samen met de ouder(s). Dit zodat ouder en kind het gesprek kunnen aangaan over de verschillende gezondheidsthema’s en het stukje weerbaarheid. Ouders hebben immers een belangrijke rol in het weerbaar maken van hun kind(eren).

Weerbaarheid in de klas

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.