Pedagogisch klimaat

 

Gedragen Gedrag (spel)

Hoe wordt er op uw school met elkaar omgegaan? Wat vindt u acceptabel gedrag en wat niet? Hoe kijken u en uw collega's aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag?

Het spel 'Gedragen Gedrag' is een hulpmiddel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen.

Gedragen Gedrag (spel)

Docententraining 'Gezonde School-coördinator'

Invulling geven aan gezondheidsbeleid op school heeft effect als er gezond gedrag wordt aangeleerd of als ongezond gedrag verandert. Daarvoor zijn structurele aandacht en een planmatige aanpak nodig die zich binnen de school en daarbuiten uitstrekt. Maar hoe pak je dat aan?

Een gezonde school werkt aan vier gezondheidsaspecten: beleid, educatie, signalering en schoolomgeving (ouders, leerkrachten, locatie en wijk). Middels deze training krijgt een Gezonde School coördinator inzicht en ondersteuning bij het vormgeven van gezondheidsbeleid op school.

De training wordt verzorgd door een gezonde school adviseur. De adviseur zal u ook, ter plaatse, begeleiden bij de planvorming voor uw eigen school. Desgewenst kan de adviseur u ook blijven begeleiden na de training.

Als uw school ervoor kiest om Gezonde school te worden, zal de adviseur u blijven ondersteunen in het proces door middel van advies, begeleiding en eventueel docententraining en oudervoorlichting.

De docententraining 'Gezonde School coördinator' duurt ongeveer 3 uur.

Meer informatie over de docententraining 'Gezonde School coördinator' (Pdf, 80 kB)

 

Docententraining 'Gezonde School-coördinator'

Docententraining 'Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode'

De training 'Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode' is een verdiepende training voor onderwijsprofessionals die aansluit op de kennisoverdracht vanuit de basistraining over normale relationele en seksuele ontwikkeling. De training geeft professionals handvatten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te signaleren en dit bespreekbaar te maken met collega's, ouders en leerlingen. Verder wordt een sterke koppeling gemaakt met de Meldcode gerelateerd aan de onderwijspraktijk en wordt geoefend met het toepassen van de meldcode. Hierbij wordt ook gekeken naar de verantwoordelijheden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vanuit de wet meldcode en zaken als dossiervorming.

Doelstellingen

  1. Deskundigheidsbevordering 'Het vlaggensysteem' over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
  2. Kennis van de Meldcode vergroten ten aanzien van sociale veiligheid.
  3. Oefenen van vaardigheden aan de hand van casussen om het vlaggensysteem en de meldcode toe te kunnen passen.

Tijdsinvestering

Deze training duurt 4 uur.

 

Docententraining 'Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode'

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.