Docententraining Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode

Docententraining Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode

De training 'Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en de meldcode' is een verdiepende training voor onderwijsprofessionals die aansluit op de kennisoverdracht vanuit de basistraining over normale relationele en seksuele ontwikkeling. De training geeft professionals handvatten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te signaleren en dit bespreekbaar te maken met collega's, ouders en leerlingen. Verder wordt een sterke koppeling gemaakt met de Meldcode gerelateerd aan de onderwijspraktijk en wordt geoefend met het toepassen van de meldcode. Hierbij wordt ook gekeken naar de verantwoordelijheden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vanuit de wet meldcode en zaken als dossiervorming.

Doelstellingen

 1. Deskundigheidsbevordering 'Het vlaggensysteem' over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 2. Kennis van de Meldcode vergroten ten aanzien van sociale veiligheid.
 3. Oefenen van vaardigheden aan de hand van casussen om het vlaggensysteem en de meldcode toe te kunnen passen.

Tijdsinvestering

Deze training duurt 4 uur.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Leerkrachten van groep 1 t/m 8 basisonderwijs
 • Uitgever:

  SenSoa (Vlaggensysteem) / GGD Hollands Midden (training)

 • Aanbieder:

  GGD Hollands Midden

 • Kosten:
  Geen
 • Meer informatie:

  Robert van der Gaag, e-mail: gbjeugd@ggdhm.nl

 • Opmerking:

  De training kan op uw eigen school voor minimaal 8 leerkrachten worden georganiseerd.

   
  U  kunt zich inschrijven voor de training via het inschrijfformulier.

Bekijk ook:

Digitale lessenserie Kriebels in je buik

De lessen 'Kiebels in je buik' biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 een goede basis voor...

Digitale lessenserie Kriebels in je buik

Leskist Relaties en seksualiteit

Met deze leskist kan het thema relaties & seksualiteit behandeld worden binnen de hele school. De...

Leskist Relaties en seksualiteit

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.