Gezond Gedrag

 

Peuterkist 'Houd de peutermond gezond'

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker voor mondverzorging. Als kinderen vandaag leren hoe ze hun tanden en kiezen moeten verzorgen, hebben ze daar hun hele leven plezier van. Natuurlijk is de verzorging van het kindergebit in eerste instantie de taak van de ouder/verzorger, maar door gebrek aan kennis onderschatten veel ouders het belang van een gezond melkgebit. Kortom, voorlichting blijft noodzakelijk!

De GGD Hollands Midden heeft de peuterkist 'Houd de peutermond gezond' samengesteld. In deze peuterkist vindt u materialen die u voor zowel de leiding, de kinderen en de ouders/verzorgers kunt gebruiken om mondverzorging aan de orde te stellen.

In de peuterkist zitten o.a. de volgende materialen:

  • Handleiding met achtergrondinformatie en suggesties voor activiteiten
  • Map met brochures, posters en kleurplaten
  • Materialen van het project 'Hou je mond gezond' (zie ook de website www.houjemondgezond.nl)
  • Diverse voorleesboekjes
  • Poetspop met tandenborstel
  • Puzzel
  • Tandartsenjas
Peuterkist 'Houd de peutermond gezond'

Eten!!! Ja gezellig!?: themakoffer

Dit themapakket kiest de pedagogische invalshoek. Welke keuzen maakt de ouder in en hoe en wat hun kind eet en waarom? Hoe kan de ouder het eetgedrag beïnvloeden? Dit themapakket wil bijdragen aan de bewustwording van ouders en van hun invloed op het eetgedrag van hun kind.

Inhoud: dvd, fotokaarten, kaarten tafelmanieren, handleiding, praktische suggesties voor de organisatie van een ouderbijeenkomst. 

In het themapakket zijn twee programma's voor een ouderbijeenkomst uitgewerkt Er zijn twee voorbeeldinleidingen die als start van een bijeenkomst gebruikt kunnen worden. Eén inleiding is bestemd voor ouders van peuters (2-4 jr); de andere is geschikt voor ouders van kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. In de dvd zijn diverse herkenbare situaties verbeeld en kan als introductie op het thema of als werkvorm gebruikt worden, de duur van de film is 10 minuten..

Verder bevat het pakket een tweetal uitgewerkte werkvormen. De ene werkvorm bestaat uit foto's over eetgewoonten en eetgedrag met op de achterkant discussievragen. De andere werkvorm bestaat uit kaartjes met tafelmanieren.

Het themapakket kan o.a. gebruikt worden bij ouderbijeenkomsten op kindercentra.

 

 

 

 

 

 

Eten!!! Ja gezellig!?: themakoffer

Eetplezier & beweegkriebels: themapakket

Workshop voor ouders over eten, bewegen en opvoeding.  Doel van dit pakket is nog meer ouders hun kinderen gezonder te laten eten en meer te laten bewegen.

Het pakket is bedoeld voor professionals werkzaam in de kinderopvang.

De handleiding bevat veel tips om de workshop tot een succes te maken en bestaat uit 3 delen. In het eerste deel staat achtergrondinformatie over gezond eten, over voldoende bewegen en de invloed van de opvoedstijlen.  Deel twee is de praktijkhandleiding. Hierin staat welke voorbereidingen er getroffen moeten worden voor de workshop, daarnaast staat de hele uitwerking van de workshop hier beschreven. Aan de hand van een welkomstspel, gevolgd door een heldere uitwerking van 6 thema's wordt de workshop vormgegeven. De dvd is de leidraad. In het derde deel staan literatuurverwijzingen.

Het pakket bevat een aantal posters en uitnodigingen voor de ouders.

.

.

Eetplezier & beweegkriebels: themapakket

Hygiëne en preventie van infectieziekten

Er is een verhoogd risico op infectieziekten als veel mensen gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Kinderen hebben bovendien minder besef van hygiëne. Daarom is het des te belangrijker om aandacht aan hygiëne te besteden.

Het doel is het risico op infectieziekten te verkleinen. Dit kan door een gebouw op een hygiënische manier in te richten en door gebruik te maken van de juiste (schoonmaak)materialen. Ook voorlichting helpt om het bewustzijn van risico's en het gedrag zodanig te beïnvloeden dat er minder kans is op het optreden en verspreiden van infectieziekten.

De GGD brengt samen met u in kaart welke knelpunten in een gebouw en de afgesproken werkwijzen aanwezig zijn. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over infectieziekten en hygiëne.

Hygiëne en preventie van infectieziekten

Spelend Leren - digitale media voor 2 t/m 4 jaar

Digitale peuter- en prentenboeken voor op de computer en apps voor smartphone of tablet komen er steeds meer. Ook voor zeer jonge kinderen. Wat moet je weten, hoe voed je kleintjes met digitale media op, en hoe raak je wegwijs in het grote aanbod?

De brochure 'Spelend leren' is een handreiking om de kinderopvang toe te rusten met kennis over verantwoord gebruik van digitale media met jonge kinderen. Ook ouders kunnen de brochure gebruiken als leidraad om wegwijs te raken in het grote aanbod van digitale media en hoe er op verantwoorde wijze mee om te gaan.

De brochure is gratis te downloaden als pdf of te bestellen via de website van Mijn Kind Online.

Spelend Leren - digitale media voor 2 t/m 4 jaar