Psychosociale gezondheid

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol.

Meer informatie leest u op de website van Veilig Thuis Hollands Midden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Weerbaarheid: themakoffer

Een themapakket opvoedingsondersteuning voor bijeenkomsten met ouders van kinderen van 2 tot 4 jaar over weerbaarheid.

Het pakket bestaat uit een handleiding, een dvd en diverse werkvormen (ook in het Turks en Arabisch)

In de handleiding staat naast achtergrondinformatie over het onderwerp de inhoud van de ouderbijeenkomst uitgebreid beschreven. Van alle werkvormen staat de uitwerking volledig omschreven.

Het pakket is geschikt voor beroepskrachten..

Weerbaarheid: themakoffer

Dit ben ik!: themapakket

Themapakket over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

Het themapakket heeft tot doel de begrippen zelfbeeld en zelfvertrouwen te verduidelijken en ouders handvatten aan te reiken hoe ze het zelfvertrouwen van hun kinderen kunnen bevorderen. De kern daarvan is: positiief omgaan met kinderen.

Het themapakket bevat naast een voorbeeld inleiding en achtergrondinformatie twee werkvormen waarmee ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan over het bevorderen van zelfvertrouwen bij hun kinderen. Ook bevat dit pakket de DVD "Ik ben ik" over zelfbeeld/zelfvertrouwen. De dvd, of een deel ervan kan (met toelichting) gebruikt worden als inleiding. Ook bevat het pakket de publicatie: Praktische suggesties voor de organisatie van een ouderbijeenkomst.

Het themapakket kan gebruikt worden bij de organisatie van een ouderbijeenkomst op kindercentra, scholen e.d. 

Dit ben ik!: themapakket

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo