Psychosociale gezondheid

 

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (kinderopvang)

Een online handelingsprotocol voor Kinderopvang, Buiten Schoolse Opvang (BSO), Peuterspeelzalen en Gastouders. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers. Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

Handelingsprotocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (kinderopvang)

Waarde(n)vol opvoeden: themakoffer

Een themapakket voor bijeenkomsten met ouders van kinderen van 0 -12 jaar.

Pakket met diverse werkvormen (ook in het  Turks en Marokkaans uitgewerkt), dvd, handleiding en achtergrondinformatie.

In de handleiding staat het programma, de voorbereiding en het materiaal voor de ouderavond beschreven, ook de werkvormen staan omschreven.. Het aparte katern met achtergrondinformatie bevat artikelen over het onderwerp waarden en normen in de opvoeding. Bij dit themapakket hoort een dvd die gebrukt kan worden als introductie of toelichting op het thema. Enkele gezinnen worden een dag gevolgd bij hun dagelijkse bezigheden, daarbij komt in beeld hoe ouders, vaak onopgemerkt , waarden en normen overdragen op hun kinderen. Er is een dvd met opvoedingssituaties voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een met opvoedingssituaties voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Dit themapaklket biedt beroepskrachten een handreiking voor de opzet en uitwerking van een bijeenkomst over het thema waarden en normen.

 

Waarde(n)vol opvoeden: themakoffer

Weerbaarheid: themakoffer

Een themapakket opvoedingsondersteuning voor bijeenkomsten met ouders van kinderen van 2 tot 4 jaar over weerbaarheid.

Het pakket bestaat uit een handleiding, een dvd en diverse werkvormen (ook in het Turks en Arabisch)

In de handleiding staat naast achtergrondinformatie over het onderwerp de inhoud van de ouderbijeenkomst uitgebreid beschreven. Van alle werkvormen staat de uitwerking volledig omschreven.

Het pakket is geschikt voor beroepskrachten..

Weerbaarheid: themakoffer

Omdat ik het zeg!?: themakoffer

Een themapakket over regels en grenzen in de opvoeding voor bijeenkomsten met ouders van kinderen van 0 - 12 jaar.

Het pakket bevat een handleiding, kaarten met diverse werkvormen en een cd-rom met de digitale bestanden. Daarnaast bevat het pakket de publicatiie: Praktische suggesties voor de organisatie van een ouderbijeenkomst.

In de handleiding staat het doel en de opzet van een ouderbijeenkomst over grenzen stellen voorafgegaan  door achtergrondinformatie voor de gespreksleider over regels en grenzen en opvoedingsstijlen.

Het pakket is o.a. bestemd voor medewerikers in de kinderopvang.

Omdat ik het zeg!?: themakoffer

Dit ben ik!: themapakket

Themapakket over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

Het themapakket heeft tot doel de begrippen zelfbeeld en zelfvertrouwen te verduidelijken en ouders handvatten aan te reiken hoe ze het zelfvertrouwen van hun kinderen kunnen bevorderen. De kern daarvan is: positiief omgaan met kinderen.

Het themapakket bevat naast een voorbeeld inleiding en achtergrondinformatie twee werkvormen waarmee ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan over het bevorderen van zelfvertrouwen bij hun kinderen. Ook bevat dit pakket de DVD "Ik ben ik" over zelfbeeld/zelfvertrouwen. De dvd, of een deel ervan kan (met toelichting) gebruikt worden als inleiding. Ook bevat het pakket de publicatie: Praktische suggesties voor de organisatie van een ouderbijeenkomst.

Het themapakket kan gebruikt worden bij de organisatie van een ouderbijeenkomst op kindercentra, scholen e.d. 

Dit ben ik!: themapakket

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo