Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol.

Meer informatie leest u op de website van Veilig Thuis Hollands Midden.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Kinderopvang, Buiten Schoolse Opvang (BSO), Peuterspeelzalen en Gastouders