Campagne #SAFESEXTING

In februari lanceert de GGD Hollands Midden de jongerencampagne #SAFESEXTING. Met deze campage wil de GGD jongeren bewust maken van de risico's van sexting. We proberen jongeren uit te dagen om op een andere en vooral veilige manier aan sexting te doen.

Sexting verbieden heeft weinig zin, aangezien het voor jongeren een onderdeel van hun seksuele ontwikkeling is geworden. Dus onze boodschap is: Wees verstandig en laat je .... niet zien, maar stuur bijvoorbeeld de aubergine.

Hoe bereiken we jongeren?

Via posters op scholen, reclame op streekbussen, speciale Boomerang-kaarten en online advertising informeert de GGD de jongeren over de campagne. We proberen zoveel mogelijk jongeren ons Instagramaccount (@safe.sexting) te laten volgen. Via Instagram krijgen ze uitleg over wat sexting is en wat de gevolgen zijn. Ook krijgen ze de beste tips en tricks om aan safe sexting te doen. Naast alle informatie zijn er leuke quizzen en winacties.

Hoe kunnen scholen meedoen aan de campagne?

Alle vo-scholen hebben in januari een envelop ontvangen met daarin een magazine met informatie over sexting, de campagneposters en de handleiding voor de mentorles #safesexting. Geef de posters een mooi zichtbaar plekje in de school. Heeft u te weinig posters, geen probleem. U kunt alle materialen downloaden via de toolkit op cjgprof.nl. Met de handleiding en de Powerpointpresentatie kan de mentor zo aan de slag. En.... misschien wint uw klas wel de doos met donuts!

Meer informatie

Team Seksuele Gezondheid, Linda van Delft, e-mail onderwijsaanbodtsg@ggdhm.nl, telefoon 088 308 42 84.

Specificaties

  • Datum en tijd:
    • maandag, 10 februari 2020 00:00 - zaterdag, 29 februari 2020 23:59

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.