Paarse vrijdag

Elk jaar op de 2e vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een actiedag waarop de hele school  steun voor gender- en seksuele diversiteit kan laten zien door paars te dragen. Doet u dit jaar ook weer mee? In 2020 is Paarse Vrijdag op vrijdag 11 december.

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.