Week van de Liefde 2019

Week van de Liefde 2019

De Week van de Liefde is een preventief project voor jongeren over liefde, relaties en seksuele gezondheid. De Week van de Liefde wordt meestal georganiseerd in de week waarin Valenstijndag valt (14 februari).

Tijdens deze week wordt er door de GGD Hollands Midden in samenwerking met het vo en mbo extra aandacht besteed aan liefde, relaties en seksuele gezondheid. 

Week van de Liefde 2019

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.