Mediawijsheid

 

Brochure Sociale veiligheid op school en internet

Een sociaal veilige omgeving is belangrijk voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Pestgedrag en conflicten kunnen dat verstoren. De brochure 'Sociale veiligheid op school en internet' van Kennisnet en Stichting School & Veiligheid school helpt scholen om een sociaal veilig klimaat te realiseren: offline én online.

Scholen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Zij moeten onder meer zorgen voor een sociaal veilige omgeving en pesten tegengaan.

Veel scholen lopen op dit gebied tegen verschillende vraagstukken aan, zoals:

  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook online positief met elkaar omgaan?
  • Hoe voorkom je dat kleine ergernissen op internet uitgroeien tot digitale conflicten die ook hun weerslag hebben in de klas of op het schoolplein?
  • Hoe reageer je als school adequaat als er een digitale ramp gebeurt?

Wegwijzer in de digitale wereld

De brochure 'Sociale Veiligheid op School en Internet' biedt scholen antwoord op deze en andere vraagstukken over sociale veiligheid en internet. Het is een wegwijzer in de digitale wereld. Naast feiten over jongeren en sociale media bevat de brochure onder meer een stappenplan waarmee scholen de schade bij digitale incidenten kunnen beperken. Ook helpt de brochure om sociale veiligheid op internet een vaste plek te geven op school. Verder worden de juridische kaders geschetst. Die helpen scholen beter inschatten wat de ernst van de situatie is bij signalen van online misdragingen.

Downloaden

De brochure is gratis te downloaden.

 

Brochure Sociale veiligheid op school en internet

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid een vaste plek geven binnen de school. Er wordt veel over nagedacht en gesproken, maar de invulling concreet maken is nog wel eens lastig. De brochure 'Mediawijsheid voor schoolbestuurders' speelt hier op in. De ervaringen, stappenplannen en modellen in de brochure helpen de volgende stap te zetten in een voortdurend proces naar mediawijsheid.

Inhoud brochure

  • Een stappenplan voor bestuurders.
  • Interview met scholenvoorzitter Jan Fasen, Connect College in Echt. Mediawijsheid is hier één van de vijf leerpijlers binnen het schoolbeleid.
  • Interview met Pim van Leeuwen, directeur OBS Lucebert in Bergen.
  • Aandachtspunten bij het vastleggen van aandachtspunten en regels.
  • Aan de slag met modellen en protocollen.

U kunt de brochure 'Mediawijsheid voor schoolbestuurders' hier downloaden.

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Handreiking 'Wijzer met sociale media'

Jeugd en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: Nederlandse kinderen staan bovenaan in vergelijking tot andere kinderen in Europa wat betreft gebruik van sociale media. Professionals krijgen dan ook steeds vaker te maken met het online (seksueel) risicogedrag van jongeren. De vele vragen over deze lastige materie waren voor het Steunpunt Huiselijk Geweld aanleiding tot schrijven van de handreiking 'Wijzer met sociale media'.

De handreiking biedt professionals, maar ook ouders informatie over online seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens jongeren en geeft in dit kader tips en adviezen. Begrippen als 'mediawijsheid' en 'sociale media' worden gedefinieerd. Daarnaast bevat de handreiking handvatten voor de ouderbegeleiding en een beknopte lijst met websites, lessen en werkvormen.

U kunt de handreiking hier downloaden.

Handreiking 'Wijzer met sociale media'

Handboek mediawijsheid (boek)

Boek met concrete handvatten voor wie aan de slag wil om kinderen mediawijzer te maken. Het boek bevat achtergrondinformatie, een methode om het eigen beleid te ontwikkelen, en praktische tips voor een solide integratie van mediawijsheid in het onderwijsprogramma.
Deel 1 geeft een richtlijn om de eigen visie te vormen over mediawijsheid op school.
Deel 2 gaat een stap verder: naar de praktijk van de klas. Hoe geef je mediales? In dit deel staan praktische aanwijzingen voor relevante thema's, lessen en werkvormen.

Handboek mediawijsheid (boek)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.