Relaties en seksualiteit

 

Diversiteitskrant MBO

Wilt u aan de slag met het onderwerp Seksuele diversiteit, maar weet u niet zo goed welke activiteiten u op school kunt ondernemen? Kijk in de Diversiteitskrant. Hierin staan allerlei lesideeën en activiteiten beschreven.

De Diversiteitskrant is ontwikkeld in het kader van Roze Stad Gouda 2018. Ieder jaar wordt in Nederland een stad uitgeroepen tot Roze Stad van Nederland. In 2018 is het de beurt aan Gouda. Door de verschillende activiteiten in de stad die in het teken staan van diversiteit, hoopt men dat de acceptatie van de LHBT-gemeenschap wordt vergroot.

Klik op de afbeelding om de krant te downloaden.

Diversiteitskrant mbo 2018

Diversiteitskrant MBO

Gastles Relaties en seksualiteit

GGD Hollands Midden verzorgt voor MBO-leerlingen gastlessen over relaties en seksualiteit. Deze gastlessen worden gegeven door SOA-verpleegkundigen van het Team Seksuele Gezondheid. In overleg met school wordt er na het vinden van een geschikte datum besproken welke voorlichting het beste bij de klas past. De gastlessen proberen we altijd zo interactief en beelden mogelijk te maken, zodat het aansluit bij het (taal)niveau van de leerlingen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn zeer divers. Enkele voorbeelden zijn:

 • uitleg over SOA
 • anticonceptie
 • feiten en fabels over het maagdenvlies
 • diversiteit.
Regelmatig wordt deze gastles aangevraagd als aanvulling op de lessen over relaties en seksualiteit bij het vak burgerschap.
Gastles Relaties en seksualiteit

Lang leve de liefde (lesmateriaal)

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over relaties, seksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft.

Veel studenten op het MBO hebben vragen of problemen met betrekking tot seksualiteit. Ook kan er sprake zijn van homonegatief gedrag op school waardoor er een onveilig klimaat heerst voor studenten met homoseksuele gevoelens. In het lespakket wordt aan al deze thema's aandacht besteed op een wijze die aansluit bij MBO studenten.

In het digitale deel is er een leerlingenomgeving en een docentenomgeving. Docenten kunnen desgewenst een training volgen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de methode.

U kunt alle materialen vinden op de website www.langlevedeliefde.nl.

Lang leve de liefde (lesmateriaal)

Docententraining 'Lang Leve de Liefde'

Lang Leve de Liefde is een lesprogramma over relaties, seksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft. Het omvat verschillende thema's zoals soa, loverboys etc..

De docententraining Lang Leve de Liefde voor het MBO is bedoeld voor docenten op het MBO die in de lessen aandacht willen besteden aan relaties en seksualiteit, en daarbij gebruik maken van het lespakket Lang Leve de Liefde. Het doel is de docent, zowel praktisch als inhoudelijk, wegwijs te maken in het lespakket en ze te informeren over de diverse onderdelen en thema's van het lespakket. De training kost één dagdeel en kan incompany worden gevolgd. Bij voldoende belangstelling organiseert de GGD Hollands Midden jaarlijks één regionale training.

Docententraining 'Lang Leve de Liefde'

Docententraining 'Signaleren van seksueel overschrijdend gedrag'

De training biedt docenten en zorgcoördinatoren houvast omtrent gezonde lichamelijke ontwikkeling en het signaleren van grensoverschrijdend gedrag.

Aan seksueel gedrag van jongeren liggen meestal gezonde motieven ten grondslag. Soms is het lastig om te beoordelen of het wel zo gezond is en hoe ouders daarover denken.

Centrale vraag tijdens deze training is 'Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag en hoe maak je het bespreekbaar ?'

Uitgangspunt in de cursus is het Vlaggensysteem ontwikkeld door SenSoa. Er is aandacht voor gelijkwaardigheid en verschillen tussen jongeren op het gebied van ontwikkeling, leeftijd, handelen, context en zelfrespect.

Docententraining 'Signaleren van seksueel overschrijdend gedrag'

Week van de liefde

De Week van de Liefde is een preventief en educatief project voor jongeren, over liefde, relaties en seksuele gezondheid. De week van de liefde wordt doorgaans georganiseerd in de week waarin Valentijnsdag valt (14 februari). Gedurende de week wordt er door de GGD Hollands Midden in samenwerking met het Voortgezet Onderwijs en/of het Middelbaar Beroeps Onderwijs, extra aandacht besteed aan liefde, relaties en seksuele gezondheid. De evenementen worden ondersteund door SoaAids Nederland. In veel gevallen heeft de week een bepaald thema. Deelelementen van de projectweek kunnen zijn:

 • een nieuwsbrief voor beroepskrachten;
 • een liefdeskrant voor studenten;
 • het testen van Chlamydia op locatie;
 • diverse spelvormen die jongeren op ludieke wijze informeren over soa's en veilig vrijen;
 • gastlessen.

Het doel van het project is MBO studenten en docenten bekend te maken met het aanbod van de GGD Hollands Midden rondom het thema seksuele gezondheid, en studenten te informeren over veilig vrijen, relaties en seksualiteit.

Week van de liefde

Sense (website)

De website www.sense.info informeert jongeren tot 25 jaar over relaties en seksualiteit. Er is informatie over diverse onderdelen, zoals het lichaam, anticonceptie, veilig vrijen, zwangerschap, seksuele diversiteit, cultuur en geloof en soa's. Via de website kunnen jongeren ook terecht op een jongerenspreekuur (gratis en anoniem) dat wordt uitgevoerd door lokale GGD-en en andere aanbieders. Eventueel kan ook een soa-test worden gedaan. Ook is er de mogelijkheid online vragen te stellen (chatfunctie).

De website heeft ook een versie die geschikt is voor mobiele telefoons.

De website is met name gericht op jongeren van 12-25 jaar die lager opgeleid zijn, en is bedoeld jongeren te informeren en ondersteunen in de ontwikkeling van hun eigen seksuele identiteit en wensen & grenzen op seksueel en relationeel vlak. Daarnaast is de website gericht op de preventie van soa's en het voorkomen van ongewenste zwangerschap.

Sense (website)

Lessen database 'Vitaal mbo'

Bent u op zoek naar basismateriaal voor het samenstellen van een mooi programma voor sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten? Of wilt u binnen de beroepsopleidingen van uw school lessen inbouwen die zich richten op de fysieke aspecten van het beroep? De lessendatabank ‘Vitaal mbo’ maakt het mogelijk om met collega's in uw eigen schoolteam een lessenbestand op te tuigen voor uw eigen gebruik. Gebruik daarvoor de algemeen gedeelde lessen en pas die aan uw eigen situatie aan. En heeft u een samenwerkingsverband met collega's van andere scholen? Dan kunt u deze applicatie gebruiken om gezamenlijk de lessen te ontwikkelen die u met elkaar wilt delen.

Opbouw van de database

De database kent drie hoofdthema’s: Algemeen, Gezondheidsthema’s en Vitaal werknemerschap. De onderwerpen van de themacertificaten van het vignet Gezonde School en Testjeleefstijl lopen als een rode draad door de drie hoofdthema's. En alles sluit tevens aan bij de inhoud van het Leerplankader gezonde leefstijl dat de SLO heeft ontwikkeld voor o.a. het MBO. De thema's zijn uitgesplitst in modules, met daarin lessen, workshops, presentaties en andere lesdocumenten. U vindt in de modules informatie voor docenten en lesmateriaal voor studenten. In deze database zit ook een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen.

Lees meer over Vitaal mbo.

Lessen database 'Vitaal mbo'

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld kan ingeschakeld worden voor het waarborgen van de veiligheid.

De dynamiek van eergerelateerd geweld is complex en het is van belang dat beroepskrachten van scholen casuïstiek met elkaar kunnen bespreken.

In het Consultatieteam zitten onder meer hulpverlenende organisaties en de politie.

Het consultatieteam:

 • biedt consult aan professionals die in hun werk (potentiële) slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld tegenkomen over wie grote zorg is;
 • stelt professionals in staat casuïstiek adequaat op te pakken door kennis en aanbod uit de deelnemende organisaties bij elkaar te brengen;
 • bevordert de deskundigheid van professionals door casuïstiekbespreking.
Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Training 'Eergerelateerd geweld'

Vooral meisjes en vrouwen zijn slachtoffer van eergerelateerd geweld. Maar ook mannen en jongens kunnen gevaar lopen. Voor docenten kan het lastig zijn de consequenties van eer, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies in te schatten. Daarnaast is het ingewikkeld om te weten waarop te letten als het gaat om signalen en hoe te handelen na signalering. Hoe bemiddel je in zo'n situatie?

JSO biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van het signaleren en bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld tot bemiddeling met betrokkenen. Enkele van deze trainingen worden verzorgd met de Regionaal coördinator Eergerelateerd Geweld van de Politie Hollands Midden.

Inhoud van de training

 • Herkennen van eer en eergerelateerd geweld
 • Eerschending en eerherstel
 • Handelen bij eergerelateerd geweld
 • Dilemma's voor hulpverleners en/of beroepskrachten
 • Signalen en zorgen bespreken
 • Bemiddelingsgesprekken voeren
Training 'Eergerelateerd geweld'

Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

De brochure biedt informatie over wat eergerelateerd geweld is en wat beroepskrachten van scholen kunnen doen.

Onderwerpen die in de brochure aan de orde komen, zijn:

 • wat is eergerelateerd geweld;
 • wat kunnen beroepskrachten wel en niet doen in de aanpak ervan;
 • herkenning van signalen;
 • een routekaart voor de aanpak na signalen;
 • wat kan het Consultatieteam eergerelateerd geweld voor u betekenen?;
 • overige praktische informatie.
Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.