Relaties en seksualiteit

 

Sense Escape Bus

De Sense Escape Bus is een mobiele Sense-escaperoom. Door verschillende raadsels en puzzels op te lossen en opdrachten te doen, kunnen deelnemers zich bevrijden uit de Sense Escape Bus. De opdrachten staan natuurlijk geheel in het teken van relaties en seksualiteit.

De Sense Escape Bus is ontwikkeld door GGD Hollands Midden in samenwerking met GGD Rotterdam en Corporate Escape. De escaperoom bevindt zich in de mobiele testbus van Team Seksuele Gezondheid. Per ronde kunnen maximaal 5 personen de escaperoom in.

Toeschouwers kunnen aan de slag met de VR-brillen. Tijdens deze VR-EXperience beleven de studenten hun netwerk 3D en worden ze zich bewust van de grootte van hun seksueel netwerk en de gevolgen wanneer je vrijt zonder condoom. 

Het doel van de activiteiten is om mbo-studenten op een interactieve manier te informeren over relaties en seksualiteit en ze bewust laten worden van hun seksueel netwerk en condoomgebruik.

Sense Escape bus bij u op school?

U kunt de Sense Escape Bus bij u op school laten komen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Met de bus komen 1 á 2 medewerkers van Team Seksuele Gezondheid en/of peereducators van ExposeYour mee om de activiteiten te begeleiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel tijdig het aanvraagformulier invullen en opsturen.

 

Sense Escape Bus

Gastles Relaties en seksualiteit

GGD Hollands Midden verzorgt voor MBO-leerlingen gastlessen over relaties en seksualiteit. Deze gastlessen worden gegeven door SOA-verpleegkundigen van het Team Seksuele Gezondheid. In overleg met school wordt er na het vinden van een geschikte datum besproken welke voorlichting het beste bij de klas past. De gastlessen proberen we altijd zo interactief en beelden mogelijk te maken, zodat het aansluit bij het (taal)niveau van de leerlingen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn zeer divers. Enkele voorbeelden zijn:

 • uitleg over SOA
 • anticonceptie
 • feiten en fabels over het maagdenvlies
 • diversiteit.

Regelmatig wordt deze gastles aangevraagd als aanvulling op de lessen over relaties en seksualiteit bij het vak burgerschap.

 

Gastles Relaties en seksualiteit

Lang Leve de Liefde

Het lespakket voor het MBO bestaat uit een online databank voor docenten met een uitgebreid aanbod van lessen, workshops en aanvullend beeldmateriaal met betrekking tot seksuele gezondheid, geschikt voor gebruik voor alle leerniveaus in het MBO.

In deze docentenomgeving vindt u de volgende onderdelen:

 • Overzicht van alle lessen
 • Overzicht beeldmateriaal
 • Standaard lespakketten
 • Themaweek en workshops
 • Docentenhandleiding
 • Kijkje in de klas

 

Lang Leve de Liefde

Sense (website)

De website www.sense.info informeert jongeren tot 25 jaar over relaties en seksualiteit. Er is informatie over diverse onderdelen, zoals het lichaam, anticonceptie, veilig vrijen, zwangerschap, seksuele diversiteit, cultuur en geloof en soa's. Via de website kunnen jongeren ook terecht op een jongerenspreekuur (gratis en anoniem). Eventueel kan een soa-test worden gedaan. Ook is er de mogelijkheid online vragen te stellen via de chat.

 

Sense (website)

Lessen database 'Vitaal mbo'

Bent u op zoek naar basismateriaal voor het samenstellen van een mooi programma voor sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten? Of wilt u binnen de beroepsopleidingen van uw school lessen inbouwen die zich richten op de fysieke aspecten van het beroep?

De lessendatabank ‘Vitaal mbo’ maakt het mogelijk om met collega's in uw eigen schoolteam een lessenbestand op te tuigen voor uw eigen gebruik. Gebruik daarvoor de algemeen gedeelde lessen en pas die aan uw eigen situatie aan. En heeft u een samenwerkingsverband met collega's van andere scholen? Dan kunt u deze applicatie gebruiken om gezamenlijk de lessen te ontwikkelen die u met elkaar wilt delen.

Opbouw van de database

De database kent 3 hoofdthema’s: Algemeen, Gezondheidsthema’s en Vitaal werknemerschap. De onderwerpen van de themacertificaten van het vignet Gezonde School en Testjeleefstijl lopen als een rode draad door de 3 hoofdthema's. En alles sluit tevens aan bij de inhoud van het Leerplankader gezonde leefstijl dat de SLO heeft ontwikkeld voor o.a. het MBO.

De thema's zijn uitgesplitst in modules, met daarin lessen, workshops, presentaties en andere lesdocumenten. U vindt in de modules informatie voor docenten en lesmateriaal voor studenten. In deze database zit ook een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen.

Lees meer over Vitaal mbo.

Lessen database 'Vitaal mbo'

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

De dynamiek van eergerelateerd geweld is complex en het is van belang dat beroepskrachten van scholen casuïstiek met elkaar kunnen bespreken. Daarvoor kunt u het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld inschakelen. In het consultatieteam zitten onder meer hulpverlenende organisaties en de politie.

Het consultatieteam:

 • biedt consult aan professionals die in hun werk (potentiële) slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld tegenkomen over wie grote zorg is;
 • stelt professionals in staat casuïstiek adequaat op te pakken door kennis en aanbod uit de deelnemende organisaties bij elkaar te brengen;
 • bevordert de deskundigheid van professionals door casuïstiekbespreking.

 

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

De brochure 's Lands wijs, 's lands eer legt uit wat eergerelateerd geweld is en hoe Veilig Thuis dat samen met beroepskrachten aanpakt.

Onderwerpen die in de brochure aan de orde komen, zijn:

 • wat is eergerelateerd geweld
 • wat kunnen beroepskrachten beter wel en wat beter niet doen
 • vormen van eergerelateerd geweld
 • signalen
 • een routekaart voor de aanpak na signalen
 • het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

 

Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.