Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

De brochure 's Lands wijs, 's lands eer legt uit wat eergerelateerd geweld is en hoe Veilig Thuis dat samen met beroepskrachten aanpakt.

Onderwerpen die in de brochure aan de orde komen, zijn:

  • wat is eergerelateerd geweld
  • wat kunnen beroepskrachten beter wel en wat beter niet doen
  • vormen van eergerelateerd geweld
  • signalen
  • een routekaart voor de aanpak na signalen
  • het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.