Sense (website)

Sense (website)

De website www.sense.info informeert jongeren tot 25 jaar over relaties en seksualiteit. Er is informatie over diverse onderdelen, zoals het lichaam, anticonceptie, veilig vrijen, zwangerschap, seksuele diversiteit, cultuur en geloof en soa's. Via de website kunnen jongeren ook terecht op een jongerenspreekuur (gratis en anoniem). Eventueel kan een soa-test worden gedaan. Ook is er de mogelijkheid online vragen te stellen via de chat.

 

Specificaties

  • Doelgroep:
    Jongeren van 12 - 25 jaar
  • Meer informatie:

    www.sense.info

    Voor een Sense-consult: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, via de Soa/Sense-afsprakenlijn telefoonnummer 088 308 3388.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.