Roken, alcohol, drugs

 

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?

Een rookvrij schoolterrein:

  • is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzonderingen;
  • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving;
  • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen/studenten en stelt een gezonde sociale norm;
  • maakt leerlingen/studenten weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
  • beschermt leerlingen/studenten tegen (ongewenst) meeroken.


Op de website www.rookvrijschoolterrein.nl/middelbaar-beroepsonderwijs vindt u allerlei materialen voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij schoolterrein.

 

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Heeft u voldoende kennis om problemen rondom alcohol en drugs bij studenten te signaleren? En weet u hoe u het best in gesprek kunt gaan bij vermoedens van problematisch alcohol- en drugsgebruik? De online cursussen 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik' helpen hierbij.

Basiscursus Middelenkennis

Met de basiscursus krijgt u in 5 lessen van elk 15-20 minuten kennis aangereikt over de werking, effecten en risico's van alcohol en drugs. Daarnaast leert u signalen herkennen die kunnen duiden op (problematisch) alcohol- en drugsgebruik en leert u hoe u uw studenten eventueel de stap naar hulpverlening kunt laten maken. 

Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs op het mbo

In 5 lessen van elk 20-25 minuten krijgt u kennis aangereikt over de omvang van het alcohol- en drugsgebruik in het mbo en de specifieke signalen van alcohol- en drugsgebruik bij studenten in het mbo. Daarnaast is aandacht voor gespreksvoering met studenten die waarschijnlijk problemen hebben met het gebruik van alcohol en drugs. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het best met hen in gesprek kunt gaan.

Bestellen

U kunt de modules bestellen op de website van het Trimbos-instituut:

 

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Lessen database 'Vitaal mbo'

Bent u op zoek naar basismateriaal voor het samenstellen van een mooi programma voor sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten? Of wilt u binnen de beroepsopleidingen van uw school lessen inbouwen die zich richten op de fysieke aspecten van het beroep?

De lessendatabank ‘Vitaal mbo’ maakt het mogelijk om met collega's in uw eigen schoolteam een lessenbestand op te tuigen voor uw eigen gebruik. Gebruik daarvoor de algemeen gedeelde lessen en pas die aan uw eigen situatie aan. En heeft u een samenwerkingsverband met collega's van andere scholen? Dan kunt u deze applicatie gebruiken om gezamenlijk de lessen te ontwikkelen die u met elkaar wilt delen.

Opbouw van de database

De database kent 3 hoofdthema’s: Algemeen, Gezondheidsthema’s en Vitaal werknemerschap. De onderwerpen van de themacertificaten van het vignet Gezonde School en Testjeleefstijl lopen als een rode draad door de 3 hoofdthema's. En alles sluit tevens aan bij de inhoud van het Leerplankader gezonde leefstijl dat de SLO heeft ontwikkeld voor o.a. het MBO.

De thema's zijn uitgesplitst in modules, met daarin lessen, workshops, presentaties en andere lesdocumenten. U vindt in de modules informatie voor docenten en lesmateriaal voor studenten. In deze database zit ook een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen.

Lees meer over Vitaal mbo.

Lessen database 'Vitaal mbo'

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.