E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Heeft u voldoende kennis om problemen rondom alcohol en drugs bij studenten te signaleren? En weet u hoe u het best in gesprek kunt gaan bij vermoedens van problematisch alcohol- en drugsgebruik? De online cursussen 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik' helpen hierbij.

Basiscursus Middelenkennis

Met de basiscursus krijgt u in 5 lessen van elk 15-20 minuten kennis aangereikt over de werking, effecten en risico's van alcohol en drugs. Daarnaast leert u signalen herkennen die kunnen duiden op (problematisch) alcohol- en drugsgebruik en leert u hoe u uw studenten eventueel de stap naar hulpverlening kunt laten maken. 

Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs op het mbo

In 5 lessen van elk 20-25 minuten krijgt u kennis aangereikt over de omvang van het alcohol- en drugsgebruik in het mbo en de specifieke signalen van alcohol- en drugsgebruik bij studenten in het mbo. Daarnaast is aandacht voor gespreksvoering met studenten die waarschijnlijk problemen hebben met het gebruik van alcohol en drugs. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het best met hen in gesprek kunt gaan.

Bestellen

U kunt de modules bestellen op de website van het Trimbos-instituut:

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.