Voeding en bewegen

 

Lessen database 'Vitaal mbo'

Bent u op zoek naar basismateriaal voor het samenstellen van een mooi programma voor sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten? Of wilt u binnen de beroepsopleidingen van uw school lessen inbouwen die zich richten op de fysieke aspecten van het beroep? De lessendatabank ‘Vitaal mbo’ maakt het mogelijk om met collega's in uw eigen schoolteam een lessenbestand op te tuigen voor uw eigen gebruik. Gebruik daarvoor de algemeen gedeelde lessen en pas die aan uw eigen situatie aan. En heeft u een samenwerkingsverband met collega's van andere scholen? Dan kunt u deze applicatie gebruiken om gezamenlijk de lessen te ontwikkelen die u met elkaar wilt delen.

Opbouw van de database

De database kent drie hoofdthema’s: Algemeen, Gezondheidsthema’s en Vitaal werknemerschap. De onderwerpen van de themacertificaten van het vignet Gezonde School en Testjeleefstijl lopen als een rode draad door de drie hoofdthema's. En alles sluit tevens aan bij de inhoud van het Leerplankader gezonde leefstijl dat de SLO heeft ontwikkeld voor o.a. het MBO. De thema's zijn uitgesplitst in modules, met daarin lessen, workshops, presentaties en andere lesdocumenten. U vindt in de modules informatie voor docenten en lesmateriaal voor studenten. In deze database zit ook een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen.

Lees meer over Vitaal mbo.

Lessen database 'Vitaal mbo'

De Gezonde Schoolkantine

Het programma 'De Gezonde Schoolkantine' biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Inhoud van het programma

Het programma bestaat uit vier stappen die ondersteund worden met een handleiding, checklists, kantinescan, presentaties en recepten.

  1. Inventariseren: hoe staan we er voor?
  2. Doelen en acties bedenken: wat gaan we doen?
  3. Uitvoeren: zorgen dat er echt iets gebeurt.
  4. Evalueren: hoe is het gegaan en hoe gaat het straks?

De handleiding is te vinden op de website van de Gezonde Schoolkantine.

De GGD Hollands Midden kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezonde schoolkantine.

De Gezonde Schoolkantine

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

In het online lespakket 'Weet wat je eet' leren leerlingen zelfstandig over gezond, veilig en duurzaam eten. Het pakket sluit aan op de kerndoelen voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo. en is geschikt voor het mbo. Weet wat je eet is bijvoorbeeld inzetbaar bij de vakken biologie, verzorging en zorg en welzijn of bij de uitvoering van de Gezonde Schoolkantine.

Wat biedt 'Weet wat je eet'?

  • 9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten.
  • Een speciale praktijkles over voedselverleiding.
  • Keuzevrijheid: kies zelf welke lessen je leerlingen maken.
  • Een optionele eindtoets op twee niveaus: vmbo en havo/vwo.
  • Leerlingen kunnen zelfstandig thuis of in de klas aan de slag.
  • Uitgewerkte ideeën om klassikaal verder te gaan met de stof.

 

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.