De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine

Het programma 'De Gezonde Schoolkantine' biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee u aan de slag kunt om van de schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

Het doel is dat leerlingen/studenten  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Stap voor stap

Het is aan te raden een team samen te stellen. Om de schoolkantine vervolgens gezond te krijgen, volgt het team deze stappen:

  1. Check je kantine.
  2. Kies een gezonder aanbod.
  3. Maak de uitstraling gezond.
  4. Stel een beleid op.
  5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan.
Alle stappen staan beschreven op de website van Gezonde Schoolkantine.

De GGD Hollands Midden kan hierbij ondersteuning bieden.

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.