Weet wat je eet (online lesmateriaal)

Weet wat je eet (online lesmateriaal)

In het online lespakket 'Weet wat je eet' leren studenten zelfstandig over gezond, veilig en duurzaam eten. Weet wat je eet is inzetbaar bij de vakken biologie, verzorging en zorg en welzijn of bij de uitvoering van de Gezonde Schoolkantine.

Wat biedt 'Weet wat je eet'?

  • 9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten.
  • Een speciale praktijkles over voedselverleiding.
  • Keuzevrijheid: kies zelf welke lessen uw studenten maken.
  • Een optionele eindtoets op twee niveaus: vmbo en havo/vwo.
  • Studenten kunnen zelfstandig thuis of in de klas aan de slag.
  • Uitgewerkte ideeën om klassikaal verder te gaan met de stof.

 

Specificaties

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.