Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Lessen database 'Vitaal mbo'

Bent u op zoek naar basismateriaal voor het samenstellen van een mooi programma voor sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten? Of wilt u binnen de beroepsopleidingen van uw school lessen inbouwen die zich richten op de fysieke aspecten van het beroep? De lessendatabank ‘Vitaal mbo’ maakt het mogelijk om met collega's in uw eigen schoolteam een lessenbestand op te tuigen voor uw eigen gebruik. Gebruik daarvoor de algemeen gedeelde lessen en pas die aan uw eigen situatie aan. En heeft u een samenwerkingsverband met collega's van andere scholen? Dan kunt u deze applicatie gebruiken om gezamenlijk de lessen te ontwikkelen die u met elkaar wilt delen.

Opbouw van de database

De database kent drie hoofdthema’s: Algemeen, Gezondheidsthema’s en Vitaal werknemerschap. De onderwerpen van de themacertificaten van het vignet Gezonde School en Testjeleefstijl lopen als een rode draad door de drie hoofdthema's. En alles sluit tevens aan bij de inhoud van het Leerplankader gezonde leefstijl dat de SLO heeft ontwikkeld voor o.a. het MBO. De thema's zijn uitgesplitst in modules, met daarin lessen, workshops, presentaties en andere lesdocumenten. U vindt in de modules informatie voor docenten en lesmateriaal voor studenten. In deze database zit ook een ontwerpomgeving waarin u, al dan niet met het opgenomen materiaal, uw eigen lessen kunt samenstellen.

Lees meer over Vitaal mbo.

Lessen database 'Vitaal mbo'

Ben jij gek?!

Wat is 'normaal' en wat is 'gek'? Wat moet je je voorstellen bij psychische problemen? Wanneer heeft iemand een psychisch probleem en hoe kan je iemand helpen? Het project 'Ben jij gek?!' biedt een antwoord op deze vragen en meer.

Het project leidt tot meer openheid en stimuleert jongeren eerder aan de bel te trekken bij psychische problemen.

Tevens biedt het project leerlingen handvatten en inzichten die in hun toekomstige werk van pas kunnen komen.

Inhoud

Het pakket bestaat uit een handleiding, posters, freecards, een website en een dvd met zes korte films waarin jongeren aan BN-ers vertellen over hun leven met een psychische ziekte.

Ook bestaat de mogelijkheid aanvullende tentoonstellingspanelen, fatboys en bankjes te huren.

Ben jij gek?!

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.