Items met de tag BELEID EN REGELGEVING

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?

Een rookvrij schoolterrein:

  • is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzonderingen;
  • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving;
  • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen/studenten en stelt een gezonde sociale norm;
  • maakt leerlingen/studenten weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
  • beschermt leerlingen/studenten tegen (ongewenst) meeroken.


Op de website www.rookvrijschoolterrein.nl/middelbaar-beroepsonderwijs vindt u allerlei materialen voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij schoolterrein.

 

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

De Gezonde Schoolkantine

Het programma 'De Gezonde Schoolkantine' biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee u aan de slag kunt om van de schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

Het doel is dat leerlingen/studenten  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Stap voor stap

Het is aan te raden een team samen te stellen. Om de schoolkantine vervolgens gezond te krijgen, volgt het team deze stappen:

  1. Check je kantine.
  2. Kies een gezonder aanbod.
  3. Maak de uitstraling gezond.
  4. Stel een beleid op.
  5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan.
Alle stappen staan beschreven op de website van Gezonde Schoolkantine.

De GGD Hollands Midden kan hierbij ondersteuning bieden.

 

De Gezonde Schoolkantine

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.