Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Een rookvrij schoolterrein, wat houdt dit in?

Een rookvrij schoolterrein:

  • is geheel rookvrij voor alle aanwezigen, zonder uitzonderingen;
  • draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving;
  • geeft het goede voorbeeld aan leerlingen/studenten en stelt een gezonde sociale norm;
  • maakt leerlingen/studenten weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan;
  • beschermt leerlingen/studenten tegen (ongewenst) meeroken.


Op de website www.rookvrijschoolterrein.nl/middelbaar-beroepsonderwijs vindt u allerlei materialen voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij schoolterrein.

 

Hulpmiddelen voor een rookvrij schoolterrein

De Gezonde Schoolkantine

Het programma 'De Gezonde Schoolkantine' biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee u aan de slag kunt om van de schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

Het doel is dat leerlingen/studenten  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Stap voor stap

Het is aan te raden een team samen te stellen. Om de schoolkantine vervolgens gezond te krijgen, volgt het team deze stappen:

  1. Check je kantine.
  2. Kies een gezonder aanbod.
  3. Maak de uitstraling gezond.
  4. Stel een beleid op.
  5. Vraag een Schoolkantine Schaal aan.
Alle stappen staan beschreven op de website van Gezonde Schoolkantine.

De GGD Hollands Midden kan hierbij ondersteuning bieden.

 

De Gezonde Schoolkantine

Ventilatie op school; het meten van de luchtkwaliteit

Metingen kunnen inzicht geven in de kwaliteit van de binnenlucht. De GGD Hollands Midden kan onderzoek doen naar de luchtkwaliteit en de naar de werking van een ventilatiesysteem. Daarnaast is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij uitvoering van onderzoek dat door externe adviesbureau's wordt uitgevoerd of bij de interpretatie van de resultaten daarvan.

Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de lucht in het (les)lokaal, meten we de concentratie koolstofdioxide (CO2), de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. Daarnaast meten we de hoeveelheid lucht die door een mechanisch ventilatiesysteem wordt aan- of afgevoerd (debietmeting). We inspecteren ook altijd de lokalen en het gebouw als geheel. We geven daarna een advies op maat over hoe u het binnenklimaat kunt verbeteren. De inspectie en debietmetingen worden op één dag uitgevoerd, de meting van de luchtkwaliteit duurt meestal een week.

Bij onderzoek en advies door een ander technisch adviesbureau kunnen we vooraf adviseren over de aanpak en na afloop helpen bij de beoordeling van de resultaten, communicatie hierover en het opstellen van een plan van aanpak.

 

Ventilatie op school; het meten van de luchtkwaliteit

Hygiëne en preventie van infectieziekten

Er is een verhoogd risico op infectieziekten als veel mensen gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Kinderen hebben bovendien minder besef van hygiëne. Daarom is het des te belangrijker om aandacht aan hygiëne te besteden.

Het doel is het risico op infectieziekten te verkleinen. Dit kan door een gebouw op een hygiënische manier in te richten en door gebruik te maken van de juiste (schoonmaak)materialen. Ook voorlichting helpt om het bewustzijn van risico's en het gedrag zodanig te beïnvloeden dat er minder kans is op het optreden en verspreiden van infectieziekten.

De GGD brengt samen met u in kaart welke knelpunten in een schoolgebouw en de afgesproken werkwijzen aanwezig zijn. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over infectieziekten en hygiëne.
Hygiëne en preventie van infectieziekten

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek biedt houvast bij zo'n emotionele en vaak verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Het boek is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De rouwende school; handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.