Items met de tag SIGNALEREN

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Heeft u voldoende kennis om problemen rondom alcohol en drugs bij studenten te signaleren? En weet u hoe u het best in gesprek kunt gaan bij vermoedens van problematisch alcohol- en drugsgebruik? De online cursussen 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik' helpen hierbij.

Basiscursus Middelenkennis

Met de basiscursus krijgt u in 5 lessen van elk 15-20 minuten kennis aangereikt over de werking, effecten en risico's van alcohol en drugs. Daarnaast leert u signalen herkennen die kunnen duiden op (problematisch) alcohol- en drugsgebruik en leert u hoe u uw studenten eventueel de stap naar hulpverlening kunt laten maken. 

Vervolgcursus Signaleren van alcohol en drugs op het mbo

In 5 lessen van elk 20-25 minuten krijgt u kennis aangereikt over de omvang van het alcohol- en drugsgebruik in het mbo en de specifieke signalen van alcohol- en drugsgebruik bij studenten in het mbo. Daarnaast is aandacht voor gespreksvoering met studenten die waarschijnlijk problemen hebben met het gebruik van alcohol en drugs. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het best met hen in gesprek kunt gaan.

Bestellen

U kunt de modules bestellen op de website van het Trimbos-instituut:

 

E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs'

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

De dynamiek van eergerelateerd geweld is complex en het is van belang dat beroepskrachten van scholen casuïstiek met elkaar kunnen bespreken. Daarvoor kunt u het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld inschakelen. In het consultatieteam zitten onder meer hulpverlenende organisaties en de politie.

Het consultatieteam:

  • biedt consult aan professionals die in hun werk (potentiële) slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld tegenkomen over wie grote zorg is;
  • stelt professionals in staat casuïstiek adequaat op te pakken door kennis en aanbod uit de deelnemende organisaties bij elkaar te brengen;
  • bevordert de deskundigheid van professionals door casuïstiekbespreking.

 

Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

De brochure 's Lands wijs, 's lands eer legt uit wat eergerelateerd geweld is en hoe Veilig Thuis dat samen met beroepskrachten aanpakt.

Onderwerpen die in de brochure aan de orde komen, zijn:

  • wat is eergerelateerd geweld
  • wat kunnen beroepskrachten beter wel en wat beter niet doen
  • vormen van eergerelateerd geweld
  • signalen
  • een routekaart voor de aanpak na signalen
  • het Consultatieteam Eergerelateerd Geweld

 

Brochure 'Eergerelateerd geweld'; voor professionals

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.