Nieuws

Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

26-03-2013

Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Veel beroepsgroepen hebben wel een meldcode, maar deze wordt niet genoeg gebruikt. Er is daarom op 12 maart 2013 een wet aangenomen die het gebruik van een meldcode verplicht stelt. 

Hoofdluis heb je nooit alleen

Hoofdluis heb je nooit alleen

25-02-2013

Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die de GGD Hollands Midden wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken.

Nieuwe Drank- en Horecawet

Nieuwe Drank- en Horecawet

21-01-2013

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. De belangrijkste verandering is dat jongeren onder de 16 jaar die alcoholhoudende drank bij zich hebben of drinken 'in het publieke domein' strafbaar worden. 

 

De Ark krijgt aanmoedigingsprijs voor hun schoolfruitbeleid

De Ark krijgt aanmoedigingsprijs voor hun schoolfruitbeleid

13-12-2012

De kinderen van christelijke basisschool De Ark in Bergambacht kregen donderdag onverwacht hoog bezoek: de wethouder van de gemeente, Jan Vente, en de functionaris gezondheidsbevordering van de GGD Hollands Midden, Liesbeth Faber, bezochten de school om een aanmoedigingsprijs te overhandigen om haar schoolfruitbeleid.

Nieuwe kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit

Nieuwe kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit

27-11-2012

Vanaf 1 december worden scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit. Scholen moeten dan uitvoering geven aan alle aspecten die de kerndoelen omvatten. Het begrip seksuele diversiteit omvat homoseksualiteit, biseksualiteit en genderdiversiteit.

Feestelijke uitreiking keurmerk Alcoholvrije School

Feestelijke uitreiking keurmerk Alcoholvrije School

06-11-2012

Wethouder Roos van Gelderen van de gemeente Leiden heeft op 24 oktober aan 7 Leidse scholen het keurmerk van De Alcoholvrije School uitgereikt. Een alcoholvrije school is een school waar beleid is met betrekking tot alcohol en waar dat beleid is omgezet in duidelijke regels.

Alle schoolkantines gezond in 2015!

Alle schoolkantines gezond in 2015!

30-10-2012

Op school worden topprestaties geleverd en daar hoort krachtvoer bij: fruit, rauwkost, brood. Eten waar lijf en leden echt iets aan hebben. En dat is wat jongeren willen, maar ze geven zelf aan dat ze moeite hebben om verstandig te kiezen. Verleid ze daarom met een lekker, maar voedzaam aanbod en help zo mee aan een gezonde toekomst.

Nieuw lespakket over relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs

Nieuw lespakket over relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs

11-10-2012

Scholen die leerlingen willen ondersteunen in hun relationele en seksuele ontwikkeling kunnen gebruik maken van het vernieuwde Lang Leve de Liefde. Dit lespakket is bedoeld voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo en het praktijkonderwijs. Uit het jongerenonderzoek Seks onder je 25e blijkt dat jongeren die voor hun 14e hun eerste seksuele ervaring opdoen hiertoe vaker overgehaald of gedwongen zijn en zich minder goed beschermen. Lang Leve de Liefde leert jongeren zich goed voor te bereiden op hun eerste seksuele ervaring. Vanaf 1 december zijn scholen verplicht voorlichting te geven over seksualiteit en seksuele diversiteit.