Nieuws

Gymen kan ook buiten het gymlokaal

Gymen kan ook buiten het gymlokaal

11-05-2016

De PO-Raad besteedt aan de hand van een reeks artikelen met enige regelmaat aandacht aan bewegingsonderwijs. In het nieuwste artikel staan de mogelijkheden van buiten gymmen centraal.

Campagne 'Trouwen tegen je wil'

04-05-2016

De zomer is een risicoperiode voor (kinderen en) jongeren die met huwelijksdwang, achterlating in het land van herkomst en meisjesbesnijdenis te maken hebben. Dit zijn vormen van eergerelateerd geweld. Het betreft complexe problematiek en de gevolgen zijn vaak heel ernstig (bijvoorbeeld achterlating in het land van herkomst, huiselijk geweld en soms zelfs zelfdoding). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeheid voert ook dit jaar de campagne tegen huwelijksdwang 'Trouwen tegen je wil'. De campagne duurt tot en met 22 mei 2016.
Ontvang kaartspel Gezond Gesprek bij deelname aan Quickscan

Ontvang kaartspel Gezond Gesprek bij deelname aan Quickscan

02-05-2016

GGD Hollands Midden begeleidt (basis)scholen en andere instellingen met betrekking tot gezonde opvoeding en gezonde ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelt ze trainingen, voorlichting en adviseert over methodieken en gezondheidsbeleid. Jaarlijks voert GGD HM een peiling uit om actueel inzicht te krijgen in vragen en ontwikkelingen die leven in het onderwijs en om te bepalen of het aanbod dat GGD HM verzorgt nog aansluit bij de behoefte van scholen. Ook wordt hierbij gevraagd naar feedback op de producten en diensten die aan basisscholen worden aangeraden.

Netwerkbijeenkomst positieve gezondheid: 18 mei 2016

Netwerkbijeenkomst positieve gezondheid: 18 mei 2016

25-04-2016

Positieve gezondheid is een nieuw begrip dat ons denken over gezondheid verandert. Dit nieuwe denken over gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op persoonlijke veerkracht die tegenslag helpt overwinnen. Positieve gezondheid gaat dus over leven, zoals kunnen meedoen, zingeving, geluk ervaren en eigenwaarde. Die benadering beïnvloedt hoe we in het onderwijs aandacht hebben voor de gezondheid van leerlingen. Waar liggen er kansen? En zou het verbinding kunnen brengen tussen het denken over onderwijs en de zorg voor gezondheid via scholen? En wat betekent dit voor hoe je werk maakt van Gezonde School? Op 18 mei gaan we deze vragen samen verkennen tijdens de netwerkbijeenkomst Positieve gezondheid.

1 op de 9 jongeren wordt gepest op school

1 op de 9 jongeren wordt gepest op school

20-04-2016

Bijna 11 procent van de jongeren op het voortgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door de GGD'en en het RIVM.
17 mei 2016: Themabijeenkomst Seksualiteit en verstandelijke beperking

17 mei 2016: Themabijeenkomst Seksualiteit en verstandelijke beperking

20-04-2016

De seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking is lange tijd een onderbelicht thema geweest. Terwijl ouders, zorgprofessionals en leraren wel tegen problemen en zorgen aanlopen. Wat doe je als een jongere met een verstandelijke beperking seksueel overschrijdend gedrag vertoont? Hiertoe organiseert het samenwerkingsverband 'Seksualitiet en diversiteit' van het NIP/NVO (Nederlands Instituut van Psychologen/nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen) een themabijeenkomst.

Gezonde Scholen inspireren onderwijsprofessionals tijdens een landelijke tour

Gezonde Scholen inspireren onderwijsprofessionals tijdens een landelijke tour

13-04-2016

Sportlessen, gezond eten en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn bekende begrippen en veel scholen vinden dit belangrijk. Maar hoe ziet de praktijk er eigenlijk uit op een Gezonde School? Welke activiteiten zijn er allemaal en wat levert het op? Deze en meer vragen werden beantwoord op vrijdag 8 april tijdens de Inspiratietour Gezonde School. Ruim 75 po-, vo- en mbo-professionals bezochten acht Gezonde Scholen in vier regio’s.
Training Omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van jongeren

Training Omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van jongeren

11-04-2016

Op dinsdag 31 mei 2016 organiseert de GGD Hollands Midden de training Omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Deze training is bestemd voor professionals die met jongeren van10 tot 23 jaar werken.

Nieuwe leraren moeten scholen gezond maken

Nieuwe leraren moeten scholen gezond maken

11-04-2016

Zes pabo's gaan speciale leerkrachten opleiden die basisscholen gezonder moeten maken. Want de leerlingen moeten meer bewegen, traktaties horen gezonder te zijn en de tussendoortjes die de kinderen meekrijgen van hun ouders zijn lang niet altijd even goed voor ze.
De nieuwe Schijf van Vijf

De nieuwe Schijf van Vijf

06-04-2016

Onlangs heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf gepresenteerd. Deze bestaat uit 5 vakken vol goede producten om uit te kiezen. De basis van de Schijf van Vijf bestaat uit producten die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten goed zijn voor je lichaam. Omdat ze bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekten en kanker verkleinen. Als je eet volgens de Schijf van Vijf krijg je daarnaast voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels binnen. Kies je verder niet te vaak voor producten die buiten de Schijf van Vijf staan, dan blijf je makkelijker op gewicht en vergroot je de kans op een gezonde oude dag. Bovendien helpt de Schijf van Vijf je om in grote lijnen milieuvriendelijker te eten.

Buitenlesdag op 12 april 2016

Buitenlesdag op 12 april 2016

06-04-2016

Buiten leren, maar ook buiten spelen en buiten bewegen is leuk en heeft ook nog eens een gunstig effect op gezondheid en leerprestaties. Daarom organiseert Gezonde Schoolpleinen op dinsdag 12 april 2016 de allereerste Buitenlesdag van Nederland.

Informatieblad 'Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid'

29-03-2016

Stichting School & Veiligheid heeft een informatieblad ontwikkeld met informatie over het beleggen en vormgeven van de taken van een ‘aanspreekpunt pesten’ en informatie over het coördineren van anti-pestbeleid op school.
Sociaal veiligheidsplan op alle scholen Sophia Stichting

Sociaal veiligheidsplan op alle scholen Sophia Stichting

23-03-2016

De afgelopen twee jaren is door de Sophia Stichting en de GGD Hollands Midden hard gewerkt aan een sociaal veiligheidsplan voor alle 23 scholen van de Sophia Stichting in de Duin- en Bollenstreek. Inmiddels is op al deze scholen het plan gerealiseerd en hebben de scholen twee Gezonde School-vignetten ontvangen. Op maandag 21 maart 2016 werd dat op basisschool De Klarinet in Lisse groots gevierd.
Prima pakt pesten effectief aan: bestel nu het pakket gratis

Prima pakt pesten effectief aan: bestel nu het pakket gratis

23-03-2016

De Prima-aanpak is schoolbreed programma, waarmee u structureel pesten voorkomt én aanpakt. De eerste 25 scholen die nu de Prima-aanpak bestellen, doen mee aan het Nationale Onderzoek Tegen Pesten en krijgen het pakket daarom gratis. Bovendien krijgen deze scholen € 350 vergoeding voor deelname aan het onderzoek en gratis 12 uur persoonlijke begeleiding van een gecertificeerde Prima-begeleider. Normaal kost de Prima-aanpak € 450 (zonder persoonlijke begeleiding).
Landelijke studiedag LVB en seksualiteit

Landelijke studiedag LVB en seksualiteit

22-03-2016

Wat is de invloed van een licht verstandelijke beperking (LVB) op seksuele ontwikkeling, het aangaan van relaties, online (seksueel) contact en het realiseren van een kinderwens? En hoe kunt u deze doelgroep het beste begeleiden in een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling?

Op de landelijke studiedag LVB en seksualiteit wordt u op de hoogte gebracht van de laatste inzichten op het gebied van LVB en seksualiteit. U gaat naar huis met concrete tips en handvatten om seksualiteit bespreekbaar te maken en om te gaan met zowel negatieve als positieve seksuele ervaringen van uw cliënt of leerling.