Nieuws

Meer aandacht voor gezondheid op scholen

Meer aandacht voor gezondheid op scholen

20-01-2016

Steeds meer vo-scholen hebben een gericht Gezonde School-beleid om de gezondheid van hun leerlingen – en daarmee ook hun leerprestaties – te bevorderen. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) 2015, die op 13 januari is gepubliceerd. Doel van de Onderwijsagenda is om scholen te stimuleren Gezonde School-beleid te creëren en uit te voeren.

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Horen, zien en handelen

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Horen, zien en handelen

20-01-2016

Volgens politieschattingen zijn in Nederland jaarlijks een half miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond (vermoedens van) relatiegeweld, kindermishandeling of verwaarlozing. Veilig Thuis denkt mee als u zich zorgen maakt om iemand die mogelijk mishandeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan eergerelateerd geweld en (seksuele) kindermishandeling en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing.

Filmpje met tips voor een Gezond Schoolplein

Filmpje met tips voor een Gezond Schoolplein

10-12-2015

Vrije School Mareland in Leiden heeft een Gezond Schoolplein met onder andere een blotevoetenpad, veel groen en diverse speelmogelijkheden. Er is een filmpje gemaakt waarin Willem de Koning, directeur, Ton Duijndam, ouder en één van de initiatiefnemers, en leerlingen aan het woord komen. Zij geven tips die u kunt gebruiken om ook uw schoolplein groener en gezonder te maken.

Pubergezond.nl voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs online

Pubergezond.nl voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs online

09-11-2015

In de regio Hollands Midden is speciaal voor leerlingen in groep 7 een film gemaakt om hen voor te bereiden op het contactmoment met de Jeugdgezondheidszorg. Deze film is te vinden op de nieuwe website www.pubergezond.nl. Ook staan er op deze website filmpjes over gezondheid en welzijn vanuit het perspectief van de leerling, is er informatie over allerlei gezondheidsonderwerpen en een pagina voor ouders. Op dinsdag 3 november is de website feestelijk gelanceerd bij basisschool De Zevensprong in Bodegraven.
'Al spingend leer je beter rekenen'

'Al spingend leer je beter rekenen'

03-11-2015

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Dat ontdekten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het experiment ‘Fit & Vaardig op school’. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna.

Onderzoek: betere concentratie op school door meer bewegen

28-10-2015

Jongeren die veel bewegen kunnen zich beter concentreren op school. Dat concludeert onderzoeker Martin van Dijk in een promotieonderzoek waarvoor hij onderzoek deed bij 440 leerlingen in Heerlen.

Lees meer over de onderzoeksmethode en de resultaten.

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

09-09-2015

In 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel basis- en middelbare scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein, en ook een aantal mbo-scholen. Geef het goede voorbeeld en maak uw schoolterrein rookvrij. Om uw school hierbij te ondersteunen is allerlei hulp beschikbaar.
Opening Gezond Schoolplein van basisschool 't Carillon in Gouda

Opening Gezond Schoolplein van basisschool 't Carillon in Gouda

28-08-2015

Op vrijdag 28 augustus opent het Schoolpleinen ActieTeam van Rooms-Katholieke basisschool 't Carillon in Gouda hun Gezonde Schoolplein. De scholieren zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het schoolplein en hun ideeën waren leidend voor het ontwerp.

Gezond Schoolplein van Marecollege in Leiden geopend!

Gezond Schoolplein van Marecollege in Leiden geopend!

24-06-2015

Vanmiddag is op het Marecollege in Leiden hun Gezonde Schoolplein geopend! De leerlingen van de school zijn actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplein. Het stenen plein waar de leerlingen niet graag kwamen, is veranderd in een fijne plek waardoor meer leerlingen naar buiten trekken. Op het plein vind je nu een amfitheater voor voorstellingen, een loungehoek, moestuinen waarvan de producten terug te vinden zijn in de schoolkantine en zelfs een steiger waar bij mooi weer de benen in het water kunnen hangen!

Wellant Gouda heeft de Schoolkantine Schaal 2015!

Wellant Gouda heeft de Schoolkantine Schaal 2015!

23-06-2015

Het Wellant College in Gouda heeft de Schoolkantine Schaal 2015 van het Voedingscentrum gekregen. En dat is dik verdiend. Er is de laatste tijd hard gewerkt om meer gezond aanbod in de schoolkantine aan te bieden, zoals fruit, tomaatjes en bruine belegde broodjes. Het aanbod bestaat nu voor minimaal 75% uit producten uit de Schijf van Vijf.

Hollands Midden scoort goed met rookvrije schoolterreinen

22-06-2015

De regio Hollands Midden heeft, samen met de regio Midden en Noord Limburg, het hoogste percentage rookvrije scholen: 68% van de scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio's is rookvrij. Dit blijkt uit de Monitor Rookvrije Schoolterreinen 2014 uitgevoerd door Duo Onderwijsonderzoek.

Eerste Kamer stemt in met wet sociale veiligheid op scholen

Eerste Kamer stemt in met wet sociale veiligheid op scholen

04-06-2015

Nadat de Tweede Kamer eerder akkoord was gegaan, heeft ook de Eerste Kamer op 26 mei de wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken.
Seksuelevorming.nl uitgebreid voor het (V)SO

Seksuelevorming.nl uitgebreid voor het (V)SO

30-04-2015

De nieuwe website voor het onderwijs seksuelevorming.nl is nu uitgebreid met het onderdeel (voortgezet) speciaal onderwijs. Docenten in het (V)SO vinden er de leerlijn seksuele vorming waarin de kerndoelen vertaald zijn naar doelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook zijn er allerhande materialen, tips & tools voor het lesgeven over seksuele en relationele vorming op hun school. Voor de verschillende beperkingen zijn er aparte secties, of het nu gaat om jongeren met een lichamelijke, een communicatieve beperking of een van het autisme spectrum.
Aandacht voor psychosociale en fysieke veiligheid op scholen van Sophia Stichting

Aandacht voor psychosociale en fysieke veiligheid op scholen van Sophia Stichting

22-01-2015

In de Duin- en Bollenstreek zijn 23 scholen van de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs aan de slag gegaan met de sociale  veiligheid van hun leerlingen. Ze hebben ondersteuning gevraagd en gekregen op het thema Relaties en Seksualiteit.