Nieuws

De Giraf in Hillegom ontvangt 200e vignet Welbevinden en sociale veiligheid

04-03-2016

Het 200e themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid van het vignet Gezonde School is deze week toegekend aan RK basisschool De Giraf in Hillegom. Welbevinden verwijst naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen: hun emoties, de beleving hiervan, hoe ze deze uiten, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en relaties.
Een positief schoolklimaat. Landelijke conferentie voor vertrouwenspersonen in het po

Een positief schoolklimaat. Landelijke conferentie voor vertrouwenspersonen in het po

02-03-2016

De jaarlijkse conferentie van Stichting School & Veiligheid voor vertrouwenspersonen in het primair onderwijs vindt plaats op 13 april 2016. Thema dit jaar is ‘Een positief schoolklimaat’.

Grenzenkaart helpt bij gesprek met jongeren over wensen en grenzen

Grenzenkaart helpt bij gesprek met jongeren over wensen en grenzen

25-02-2016

Ruim de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft ervaring met het ontvangen, versturen of delen van sexy foto’s en of filmpjes (Direct Research, 2016). Het onderzoek “Seks onder je 25e (2012) maakte duidelijk dat één op de vijf meiden en één op de twintig jongens weleens een gedwongen seksuele handeling heeft uitgevoerd. Veilig Thuis Hollands Midden heeft nieuw materiaal ontwikkeld om met jongeren in gesprek te gaan over hun Wensen en Grenzen.
Argumenten voor een Gezonde School

Argumenten voor een Gezonde School

25-02-2016

Aan de slag met Gezonde School, maar waarom? Wat betekent dit voor leerlingen en hun ouders, de medewerkers en de school? In de argumentenkaarten leest u over de meerwaarde van Gezonde School.
Nieuwsbrieven Gezonde School

Nieuwsbrieven Gezonde School

17-02-2016

Deze week zijn de nieuwsbrieven Gezonde School Hollands Midden voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs van februari 2016 verschenen.

Klik hier om de nieuwsbrieven te lezen.

Prima: een effectieve manier om pesten aan te pakken

Prima: een effectieve manier om pesten aan te pakken

10-02-2016

De erkende Prima-aanpak van VeiligheidNL helpt scholen bij het effectief aanpakken van pesten. Scholen die hiervan gebruikmaken, voldoen automatisch aan de wettelijke verplichtingen rondom sociale veiligheid. De eerste 25 scholen die de aanpak nu bestellen, doen mee aan het Nationale Onderzoek Tegen Pesten. In ruil daarvoor krijgt de school een schenking van € 800,00. Plús gratis 12 uur persoonlijke begeleiding van een gecertificeerde Prima-begeleider.

Lees meer over Prima en het onderzoek.

Wat kan de school doen bij sexting?

Wat kan de school doen bij sexting?

25-01-2016

Recent verschenen er in de actualiteit berichten over verspreiding van pikante foto’s van scholieren via sociale media. Via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid komen regelmatig berichten binnen over zogenaamde sexting.

Op haar website legt Stichting School & Veiligheid uit wat sexting is en wat de rol van de school kan zijn.
Hoe wordt uw school een Gezonde School?

Hoe wordt uw school een Gezonde School?

22-01-2016

Het digitale tijdschrift PrimaOnderwijs besteedt in elke editie aandacht aan de Gezonde School-aanpak. Elke keer staat een ander thema centraal. In het januarinummer van 2016 is dit het thema Relaties en seksualiteit.  Hoe kun je als school het thema Relaties en seksualiteit structureel aanpakken?

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op vier pijlers: gezondheidseducatie, beleid, schoolomgeving en signaleren. Het artikel gaat in op alle vier de pijlers.

Artikel 'Samen werken aan een Gezonde School' in PrimaOnderwijs.

Gezonde School in Hollands Midden

Wilt u ook aan de slag met de Gezonde School-aanpak? U kunt voor advies en ondersteuning terecht bij Gezonde School Hollands Midden, e-mail gezondeschoolhm@ggdhm.nl

Springen tijdens de rekenles

Springen tijdens de rekenles

20-01-2016

Leerlingen die drie maal per week bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Dat blijkt uit onderzoek door het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen welke bewegingen het meeste effect hebben op het leren. Ondertussen experimenteren sommige scholen al met een combinatie van leren en bewegen.
Meer aandacht voor gezondheid op scholen

Meer aandacht voor gezondheid op scholen

20-01-2016

Steeds meer vo-scholen hebben een gericht Gezonde School-beleid om de gezondheid van hun leerlingen – en daarmee ook hun leerprestaties – te bevorderen. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) 2015, die op 13 januari is gepubliceerd. Doel van de Onderwijsagenda is om scholen te stimuleren Gezonde School-beleid te creëren en uit te voeren.

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Horen, zien en handelen

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Horen, zien en handelen

20-01-2016

Volgens politieschattingen zijn in Nederland jaarlijks een half miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond (vermoedens van) relatiegeweld, kindermishandeling of verwaarlozing. Veilig Thuis denkt mee als u zich zorgen maakt om iemand die mogelijk mishandeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan eergerelateerd geweld en (seksuele) kindermishandeling en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing.

Filmpje met tips voor een Gezond Schoolplein

Filmpje met tips voor een Gezond Schoolplein

10-12-2015

Vrije School Mareland in Leiden heeft een Gezond Schoolplein met onder andere een blotevoetenpad, veel groen en diverse speelmogelijkheden. Er is een filmpje gemaakt waarin Willem de Koning, directeur, Ton Duijndam, ouder en één van de initiatiefnemers, en leerlingen aan het woord komen. Zij geven tips die u kunt gebruiken om ook uw schoolplein groener en gezonder te maken.

Pubergezond.nl voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs online

Pubergezond.nl voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs online

09-11-2015

In de regio Hollands Midden is speciaal voor leerlingen in groep 7 een film gemaakt om hen voor te bereiden op het contactmoment met de Jeugdgezondheidszorg. Deze film is te vinden op de nieuwe website www.pubergezond.nl. Ook staan er op deze website filmpjes over gezondheid en welzijn vanuit het perspectief van de leerling, is er informatie over allerlei gezondheidsonderwerpen en een pagina voor ouders. Op dinsdag 3 november is de website feestelijk gelanceerd bij basisschool De Zevensprong in Bodegraven.
'Al spingend leer je beter rekenen'

'Al spingend leer je beter rekenen'

03-11-2015

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Dat ontdekten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het experiment ‘Fit & Vaardig op school’. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna.

Onderzoek: betere concentratie op school door meer bewegen

28-10-2015

Jongeren die veel bewegen kunnen zich beter concentreren op school. Dat concludeert onderzoeker Martin van Dijk in een promotieonderzoek waarvoor hij onderzoek deed bij 440 leerlingen in Heerlen.

Lees meer over de onderzoeksmethode en de resultaten.