14 Goudse basisscholen zetten zich in voor een Rookvrije Generatie

01-02-2018

14
14 basisscholen in Gouda gaan 2018 in met een volledig rookvrij schoolplein. Zij laten dit zien met een bord van de Rookvrije Generatie. Op dinsdag 23 januari 2018 werden de borden feestelijk uitgereikt bij OBS de KAS. Wethouder Corine Dijkstra en kinderburgemeester Romaissa Magouh hebben het eerste bord onthuld op het schoolplein van de KAS.

Met de campagne 'Op weg naar een Rookvrije Generatie' wordt volop ingezet op bescherming van kinderen tegen tabaksrook en tegen de verleiding om te beginnen met roken. Want ondanks dat roken steeds minder normaal wordt, kunnen ouders en kinderen nog steeds niet kiezen voor opgroeien zonder blootstelling aan tabak (roken, meeroken en de verleiding van sigarettenpakjes). Het doel van de Rookvrije Generatie is om kinderen in elke fase van het opgroeien te beschermen tegen (mee)roken en de verleiding. De Rookvrije Generatie is een initiatief van de Hartstichting. KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. 

Ook in Gouda zijn verschillende partijen actief aan de slag voor een Rookvrije Generatie. De GGD Hollands Midden en de Brede School Gouda hebben alle Goudse basisscholen benaderd met de vraag of ze graag een rookvrij schoolterrein willen. Of, als ze al een rookvrij schoolterrein hebben, dit ook zichtbaar willen maken. 14 scholen hebben hier positief op gereageerd. Zo dragen zij bij aan een Rookvrije Generatie in Gouda.

De borden voor op het schoolplein zijn aangeboden door het Longfonds.

Share This