Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

09-09-2015

Aan
In 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel basis- en middelbare scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein, en ook een aantal mbo-scholen. Geef het goede voorbeeld en maak uw schoolterrein rookvrij. Om uw school hierbij te ondersteunen is allerlei hulp beschikbaar.

Op de website www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein vindt u allerlei materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein. Bijvoorbeeld een concreet stappenplan, tips voor gesprekken met medewerkers, leerlingen/studenten en ouders, en inspirerende filmpjes van scholen die al een rookvrij terrein hebben.

Verwacht u weerstand bij het rookvrij maken van uw schoolterrein? Bijvoorbeeld bij medewerkers of leerlingen of studenten? Of voorziet u problemen met de handhaving? Een Adviseur Gezondheidsbevordering van de GGD Hollands Midden helpt u bij het rookvrij maken van uw schoolterrein. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Liesbeth Faber, telefoon 088 308 43 28, e-mail lfaber@ggdhm.nl

Pel van Hattum, telefoon 088 308 43 82, e-mail pvanhattum@ggdhm.nl