Aandacht voor psychosociale en fysieke veiligheid op scholen van Sophia Stichting

22-01-2015

Aandacht

In de Duin- en Bollenstreek zijn 23 scholen van de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs aan de slag gegaan met de sociale  veiligheid van hun leerlingen. Ze hebben ondersteuning gevraagd en gekregen op het thema Relaties en Seksualiteit.

Naar aanleiding van een incident op 1 van de scholen in 2012 besloot de Sophia Stichting bovenstaand thema structureel aan te pakken. Peter Bongaerts is uitvoerend bestuurder van de stichting. Hij vertelt: “Er is een onderzoek gestart hoe dit soort incidenten te voorkomen zijn. Door een hoogleraar is, op ons verzoek, een onderzoek uitgevoerd op de school waar het incident had plaatsgevonden. Dit om te onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren en om ons te laten adviseren wat er moest gebeuren in bestuurlijke, beleidsmatige, maar ook praktische zin om dergelijke situaties te voorkomen.”

Op basis van het voorval, het daaruit voortkomende gevoel van onveiligheid en de conclusies van het onderzoek heeft de Sophia Stichting, samen met de GGD Hollands Midden, een plan van aanpak ontwikkeld.

Ondersteuningsaanvraag

"Het werd een integraal tweejarig programma sociale veiligheid en seksuele weerbaarheid, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten, directie, bestuur en ouders", legt Bongaerts uit. "In het kader van Gezonde School heeft elke school zijn eigen ondersteuning aangevraagd. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Het geld hebben we samengevoegd en bij het door ons gereserveerde budget gelegd."

Voor de basisscholen van de Sophia Stichting gaat het bij Gezonde School dus vooral om de psychosociale en fysieke veiligheid van de leerlingen. Bongaerts: "Natuurlijk ondersteunen we ook het belang van gezonde voeding en bewegingsonderwijs, maar bij ons heeft dit thema prioriteit. Door middel van lessen en trainingen maken we onze leerlingen weerbaar, zodat ze nee durven zegen en duidelijk hun grenzen aan leren geven. Kinderen moeten elkaar ook durven aanspreken daarop."

Ouderbetrokkenheid

De leerlingen van de scholen van de Sophia Stichting krijgen les over hoe ze met hun eigen lichaam om kunnen gaan. Bongaerts: "Voor een kleuter is dat natuurlijk op een geheel ander niveau dan voor een bovenbouwleerling. Ook maken we onze schoolpleinen veiliger. Geen hoekjes of speelhuisjes, waardoor kinderen zich aan het oog van de leerkracht kunnen onttrekken. Natuurlijk worden ook onze lerarenteams getraind en vinden er informatieavonden voor ouders plaats. Ouderbetrokkenheid is bij dit onderwerp immers erg belangrijk".

Sociale veiligheid

Niet alle 23 scholen hebben hetzelfde startniveau. Doel is wel dat ze alle 23 binnen 2 jaar het volledige programma hebben afgerond zodat het thema een structureel onderdeel vormen van het schoolbeleid. "Het gaat ons om de sociale veiligheid op onze scholen", aldus Bongaerts. "Kinderen die zich niet veilig voelen, presteren minder. Dat geldt ook voor kinderen die gepest worden. Ook dat nemen we mee in onze weerbaarheidstrainingen en onze lessen. We streven ernaar om onze leerlingen zoveel mogelijk te vrijwaren daarvan."

Uw school ook aan de slag?

Wilt u extra ondersteuning bij het uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid op school? Neem dan contact op met de GGD Hollands Midden, e-mail gezondeschoolhm@ggdhm.nl

 

Bron: www.not-online.nl