Gezond Schoolplein van Marecollege in Leiden geopend!

24-06-2015

Gezond

Vanmiddag is op het Marecollege in Leiden hun Gezonde Schoolplein geopend! De leerlingen van de school zijn actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplein. Het stenen plein waar de leerlingen niet graag kwamen, is veranderd in een fijne plek waardoor meer leerlingen naar buiten trekken. Op het plein vind je nu een amfitheater voor voorstellingen, een loungehoek, moestuinen waarvan de producten terug te vinden zijn in de schoolkantine en zelfs een steiger waar bij mooi weer de benen in het water kunnen hangen!

 

 

Meer leerlingen naar buiten!

Projectleider Jessica Zwartjes: "Met de transformatie van een plein van steen naar een plein met meer groen en hout zie je de levendigheid toenemen. Meer leerlingen trekken naar buiten en beleven het plein gevarieerder dan voorheen. Een mooie bijkomstigheid is dat de biodiversiteit groter is geworden, wat je kunt zien aan de vele hommels, bijen en andere insecten. En straks koken we van de groenten uit de tuin!"Gezond Schoolplein

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Het Marecollege is daarom blij dat zij werd geselecteerd.

Jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder

Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt het Marecollege begeleiding bij onder andere het:
-          organiseren van beheer en onderhoud;
-          inzetten van gezonde activiteiten;
-          verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma;
-          behalen van het vignet Gezonde School;
-          vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.
Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk.

150622MoestuinGezondSchoolpleinMarecollege