Het nieuwe coronavirus: wat betekent dit voor de school?

02-03-2020

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij kinderen, ouders en andere organisaties en waarschijnlijk ook bij u en uw collega’s op school. In dit bericht informeren we u over de stand van zaken en wat u zelf kunt doen.

Ondanks dat het virus nu ook in Nederland is, is het niet nodig om extra maatregelen te nemen op school. Volgens de huidige landelijke richtlijn van het RIVM is het bijvoorbeeld niet nodig om kinderen thuis te houden of bijeenkomsten en evenementen te schrappen.

Ook wanneer uw medewerkers of leerlingen op vakantie zijn geweest naar één van de gebieden waar het virus is bevestigd, kunnen zij gewoon naar werk zolang zij geen klachten hebben die passen bij het virus (COVID-19): koorts, hoesten en/of benauwdheid. Het is wel belangrijk om alert te zijn op deze klachten. Kijk voor de meest recente adviezen op de website van de GGD Hollands Midden.

Wanneer er vragen zijn of iemand naar een bepaald gebied op vakantie kan, dan kunt u verwijzen naar de website NederlandWereldwijd.nl. Hier vindt u actuele reisadviezen.

Hygiëne op school

De hygiënemaatregelen die landelijk geadviseerd worden, gelden ook voor scholen. Stimuleer de volgende hygiëne:

  • Was de handen regelmatig en goed met water en zeep.
  • Gebruik wegwerphanddoekjes. Als dat niet mogelijk is, vervang de handdoek dan zéér regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Voor leerlingen in de onderbouw is er een handenwas-kleurplaat en handenwas-diploma.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Kijk dan eerst op de site van het RIVM. Hier vindt u een uitgebreide set aan vragen en antwoorden. Zit uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met het team Algemene infectieziektebestrijding via e-mail infectieziektenhm@ggdhm.nl of telefoon 088 308 4242 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). 

De informatie in dit bericht is op basis van de kennis van vrijdag 28 februari 2020. Houd de website van de GGD Hollands MIdden in de gaten om op de hoogte te blijven.

Share This