Huiselijk geweld en kindermishandeling: Horen, zien en handelen

20-01-2016

Huiselijk

Volgens politieschattingen zijn in Nederland jaarlijks een half miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond (vermoedens van) relatiegeweld, kindermishandeling of verwaarlozing. Veilig Thuis denkt mee als u zich zorgen maakt om iemand die mogelijk mishandeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan eergerelateerd geweld en (seksuele) kindermishandeling en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing.

 

Als u als beroepskracht signalen opvangt die kunnen wijzen op geweld in de huiselijke kring, volg dan de stappen van de Wet meldcode. Veilig Thuis heeft een nieuwe folder gemaakt voor mensen die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar. In deze folder staan de stappen van de Wet meldocde beschreven die u kunt volgen als u signalen hebt opgemerkt. U kunt uw signalen toetsen aan de hand van een lijst die ook in de folder is opgenomen. 

Download de folder 'Huiselijk geweld en kindermishandeling: Horen, zien en handelen; informatie voor mensen die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar.