Pubergezond.nl voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs online

09-11-2015

Pubergezond.nl
In de regio Hollands Midden is speciaal voor leerlingen in groep 7 een film gemaakt om hen voor te bereiden op het contactmoment met de Jeugdgezondheidszorg. Deze film is te vinden op de nieuwe website www.pubergezond.nl. Ook staan er op deze website filmpjes over gezondheid en welzijn vanuit het perspectief van de leerling, is er informatie over allerlei gezondheidsonderwerpen en een pagina voor ouders. Op dinsdag 3 november is de website feestelijk gelanceerd bij basisschool De Zevensprong in Bodegraven.

Pubergezond.nl verbindt vier gezondheidsthema’s (voeding en bewegen, je lichaam, online pesten en weerbaarheid) met het contactmoment groep 7. De leerkracht kan naar eigen inzicht één of meerdere thema’s bespreken in de klas. Aan het eind van elk themafilmpje stelt de hoofdpersoon een vraag aan de klas (bijvoorbeeld ‘Voel jij je wel eens alleen?’). Op deze manier zijn leerlingen actief betrokken en gaan ze nadenken hoe het eigenlijk bij henzelf zit. Voor de bespreking in de klas is ook een handreiking voor docenten beschikbaar. Natuurlijk kunnen leerlingen en hun ouders de website zelf thuis ook nog bezoeken voor meer informatie.

Aansluiting op GIZ-methodiek

De filmpjes en de website sluiten aan op de methodiek Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ). Bij deze methodiek worden kinderen onder andere bewust gemaakt van eigen gezondheid en welzijn en hun eigen invloed daarop. De GGD Hollands Midden gebruikt de GIZ-methodiek bij al haar reguliere contactmomenten met kinderen en jongeren en hun ouders.

Ook informatie voor ouders op Pubergezond.nl

Voor ouders is een aparte pagina toegevoegd op Pubergezond.nl. Hier vinden zij informatie over het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en een link naar de lokale CJG-websites.

Contactmoment groep 7

Zowel de film als de website krijgen een plek in het contactmoment van groep 7 bij alle scholen in de regio Hollands Midden. Vanaf januari 2016 wordt het vernieuwde contactmoment ingevoerd. Scholen zullen hier tegen die tijd meer over horen van de Jeugdgezondheidszorg.