Rookvrij Schoolterrein verplicht vanaf 1 augustus 2020

29-04-2019

Rookvrij

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. 


Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein.

Aan de slag?

Gaat uw school ook aan de slag? Op de website Rookvrijschoolterrein.nl vindt u informatie voor scholen in het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). U vindt per schoolsoort een stappenplan en materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein.

Voor ondersteuning kunt u ook contact opnemen met het team Gezondheidsbevordering van de GGD Hollands Midden.

 

Share This